คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > เกี่ยวกับเรา

ประวัติและความเป็นมา

มิสเจเนวีฟ คอลฟีลด์ สตรีตาบอดชาวอเมริกัน เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2482 ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนสอนคนตาบอด" โดยใช้บ้านหลังเล็ก ๆ ที่ถนนคอชเช่ ศาลาแดง จึงนับว่าเป็นโรงเรียนสอนเด็กพิการ แห่งแรกในประเทศไทย และแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมาได้มีผู้มีจิตกุศลช่วยเหลือสนับสนุนในการสงเคราะห์ผู้บกพร่องทางการเห็นร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิ ชื่อว่า “มูลนิธิช่วยให้การศึกษาแก่คนตาบอดในประเทศไทย” เมื่อวันที่ 10 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2482 นับเป็นมูลนิธิช่วยเหลือคนพิการแห่งแรกในประเทศไทย โดยมี หลวงเลขาวิจารณ์ เป็นนายกมูลนิธิช่วยให้การศึกษาแก่คนตาบอดในประเทศไทย

รูปภาพ เป็นภาพถ่ายจากด้านหน้าสำนักงานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ที่เป็นป้ายกำแพงพื้นหลังสีอิฐ มีสัญลักษณ์หรือโลโก้ขององค์กรเป็นรูปวงกลม บันทัดแรกของป้ายมีตัวอักษรภาษาไทยสีดำ เขียนว่า มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถัดลงมาบันทัดท

ข่าวสารต่าง ๆ

ข่าวสารต่าง ๆ


31
ธ.ค

2561

รูปภาพ เป็นรูปผู้อำนวยการโรงเรียนทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา

โครงการ "ธรรมะพัฒนาจิต"

    สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ของบุคคล เด็ก และเยาวชน ขาดการอบรมส...

รูปภาพ เป็นรูปนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเข้าร่วมกิจกรรมมารยาทไทย ห้องประชุมโรสมัวส์
วันที่ 30 ธันวาคม 2561
   มารยาทไทย ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งควบคู่กับสังคมไทยตลอดมา และผู้ที่มีมารยาทย่อมอยู่ในสังคมได้อย่...
รูปภาพ เป็นรูปนักเรียนผู้ชายกำลังเข้ารับการตรวจสุขภาพกับเจ้าหน้าที่พยาบาล
วันที่ 30 ธันวาคม 2561
งานอนามัยโรงเรียนเป็นการให้บริการดูและด้านสุขภาพแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน จัดกิจกรรม การตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อค้นหาโรคติดต่อที่สำคัญโรคประจ...
รูปภาพเป็นเด็กนักเรียนผู้ชายใส่ชุดนักเรียนกำลังนั่งอ่านหนังสือภาษาอักฤษ A-Z
วันที่ 14 กันยายน 2561
     การศึกษาปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี อย่างเป็นองค์รวมบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเร...

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.