คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > เกี่ยวกับเรา

ประวัติและความเป็นมา

มิสเจเนวีฟ คอลฟีลด์ สตรีตาบอดชาวอเมริกัน เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2482 ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนสอนคนตาบอด" โดยใช้บ้านหลังเล็ก ๆ ที่ถนนคอชเช่ ศาลาแดง จึงนับว่าเป็นโรงเรียนสอนเด็กพิการ แห่งแรกในประเทศไทย และแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมาได้มีผู้มีจิตกุศลช่วยเหลือสนับสนุนในการสงเคราะห์ผู้บกพร่องทางการเห็นร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิ ชื่อว่า “มูลนิธิช่วยให้การศึกษาแก่คนตาบอดในประเทศไทย” เมื่อวันที่ 10 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2482 นับเป็นมูลนิธิช่วยเหลือคนพิการแห่งแรกในประเทศไทย โดยมี หลวงเลขาวิจารณ์ เป็นนายกมูลนิธิช่วยให้การศึกษาแก่คนตาบอดในประเทศไทย

รูปภาพ เป็นภาพถ่ายจากด้านหน้าสำนักงานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ที่เป็นป้ายกำแพงพื้นหลังสีอิฐ มีสัญลักษณ์หรือโลโก้ขององค์กรเป็นรูปวงกลม บันทัดแรกของป้ายมีตัวอักษรภาษาไทยสีดำ เขียนว่า มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถัดลงมาบันทัดท

ข่าวสารต่าง ๆ

ข่าวสารต่าง ๆ


31
มี.ค

2562

รูปภาพ

นิทรรศการความรู้ด้านการศึกษาพิเศษสู่ชุมชน

    เข้าร่วมการจัดโครงการ "นิทรรศการความรู้ด้านการศึกษาพิเศษสู่ชมชน" ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ...

รูปภาพ
วันที่ 30 มีนาคม 2562
ปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561 - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) มีครูอาสาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 14 คน และมีนักเรียนผู้มี...
ภาพหมู่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
วันที่ 14 มีนาคม 2562
โครงการธนชาติ ริเริ่ม......เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย เด็กชายณ...
ภาพหมู่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
วันที่ 10 มีนาคม 2562
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ " สวนไทย พัทยา " จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่ให้ความรู้ชุมชนวิถีไทยขนบธรรมเนียมประเพณี และความเป็นไทยจากประวัติศา...

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.