คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด > เกี่ยวกับเรา

ประวัติและความเป็นมา - ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดกำเนิดในปี พ.ศ.2506 โดยการนำของคุณหญิงสมานใจ ดำรงแพทยาคุณ ภายใต้ชื่อศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอดนนทบุรี เพื่อช่วยฝึกผู้พิการทางการเห็น(ชาย)ให้มีอาชีพ โดยทดลองฝึกอาชีพหลายๆ อย่าง ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ ได้ทำสัญญาข้อตกลงกับคณะนักบวชซาเลเซียน เพื่อให้คณะซาเลเซียนเข้ามาช่วยบริหารงานของศูนย์ฯปี พ.ศ. 2526 ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอดนนทบุรี ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด” เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่และการฝึกอาชีพเพื่อนำสู่การหางานที่เป็นจริง

ภาพถ่ายหน้าศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

ข่าวสารต่าง ๆ

ข่าวสารต่าง ๆ


4
ก.ย

2561

เปิดรับนักศึกษาใหม่

เปิดรับนักศึกษาใหม่

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งหลักสูตรประจำและไปกลับ โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2561 (หลักสูตรประจำ และถึงวันที่ 30 ก.ย. 2561 (หลักสูตรแบบไปกลับ)

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ด ขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณ
วันที่ 4 กันยายน 2561
เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2561 ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ด ได้รับเชิญจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ในโครงการประกาศเกียรติคุณแก่เครือข่ายทางสังคมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ซึ่...
ปั่นจักรยานพาน้องตาบอดท่องสู่โลกกว้างไปศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
วันที่ 4 กันยายน 2561
ชมรมจักรยานเมืองทองพาน้องตาบอดสู่โลกกว้าง วันที่ 19 สิงหาคม 2561 ปั่นจักรยานไปศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.