คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด > เกี่ยวกับเรา
รูปปกศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
Educational Technology for the Blind Center

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

ประวัติและความเป็นมา - ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เป็นหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ถือกำเนิดมาจากความคิดริเริ่มของคุณณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ ซึ่งเคยเป็นครูสอนที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้เห็นนิตยสารเบรลล์และแผ่นเสียงที่ส่งมาจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้ผู้พิการทางสายตา ที่อ่านและฟังภาษาอังกฤษออกมีโอกาสได้รับรู้ วรรณกรรม เมื่อเทคโนโลยีในเรื่องการผลิตหนังสือเพื่อผู้พิการทางสายตาเริ่มมีการพัฒนามากขึ้น และมีราคาถูกลง จึงได้คิดทำหนังสือเสียงให้ผู้พิการทางสายตาโดยอ่านลงเทปคาสเซ็ทและทำ หนังสืออักษรเบรลล์ที่พิมพ์ด้วยมือ สามารถพิมพ์ได้ครั้งละ 1 ชุด พร้อมสร้างห้องสมุดเล็ก ๆ ภายใน ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

เป็นรูปถ่ายศูนย์โทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ที่มีชื่อศูนย์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้านซ้ายของตัวอักษรชื่อศูนย์ มีโลโก้ศูนย์ฯ ด้านบนอาคาร มีรูปธงชาติ 6 ผืน โบกสะบัดตามแรงลม

ข่าวสารต่าง ๆ

ข่าวสารต่าง ๆ


27
ธ.ค

2561

ผอ. พาอาสาสมัครเยี่ยมชมการผลิต

อาสาสมัคร

กลุ่มจิตอาสา จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  จัดโครงการ "คน กฟผ. เสียงและการคีย์มีคุณค่าอาสาเพื่อคนตาบอด" โดยจัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสือ สำหรับมอบให้ศูนย์ฯ  ดำเนินการผลิตเป็นหนังสืออักษรเบรลล์  ไว้บริการผู้พิการทางสายตา  จำนวน  30 เรื่อง  โดยมีผู้อำน...

ผอ. ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริจาค
วันที่ 27 ธันวาคม 2561
ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ  KSP Bike Club ดำเนินกิจกรรมโครงการ  "KSP Bike-Ride for Charity 2018" มอบเงินบริจาคให้ศูนย์ฯ   จำนวน 10,000.00 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  เพื่อสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสืออักษรเบรลล์  เรื่อง "99 พระบราราโชวาท"  &nbs...
คุณ Tipwan Lekky และคณะ ส่งมอบเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและอุปกรณ์ห้องบันทึกเสียง
วันที่ 4 กันยายน 2561
คุณ Tipwan   Lekky   คุณยุพิน  อัจฉยานนท์กิจ และคณะ  บริจาคเงินโดยระบุวัตถุประสงค์ เพื่อจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า  และอุปกรณ์ห้องบันทึกเสียง สำหรับให้ศูนย์ฯ ใช้ในการผลิตสื่อหนังสืออักษรเบรลล์และสื่อหนังสือเสียง เป็นเ...
บริจาคเงินและปฏิทินเก่า
วันที่ 18 กันยายน 2561
บริษัทยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด และเพื่อนพนักงาน  บริจาคเงิน และปฏิทินเก่า

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.