คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด > เกี่ยวกับเรา
รูปปกศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
Educational Technology for the Blind Center

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

ประวัติและความเป็นมา - ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เป็นหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ถือกำเนิดมาจากความคิดริเริ่มของคุณณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ ซึ่งเคยเป็นครูสอนที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้เห็นนิตยสารเบรลล์และแผ่นเสียงที่ส่งมาจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้ผู้พิการทางสายตา ที่อ่านและฟังภาษาอังกฤษออกมีโอกาสได้รับรู้ วรรณกรรม เมื่อเทคโนโลยีในเรื่องการผลิตหนังสือเพื่อผู้พิการทางสายตาเริ่มมีการพัฒนามากขึ้น และมีราคาถูกลง จึงได้คิดทำหนังสือเสียงให้ผู้พิการทางสายตาโดยอ่านลงเทปคาสเซ็ทและทำ หนังสืออักษรเบรลล์ที่พิมพ์ด้วยมือ สามารถพิมพ์ได้ครั้งละ 1 ชุด พร้อมสร้างห้องสมุดเล็ก ๆ ภายใน ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

เป็นรูปถ่ายศูนย์โทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ที่มีชื่อศูนย์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้านซ้ายของตัวอักษรชื่อศูนย์ มีโลโก้ศูนย์ฯ ด้านบนอาคาร มีรูปธงชาติ 6 ผืน โบกสะบัดตามแรงลม

ข่าวสารต่าง ๆ

ข่าวสารต่าง ๆ


4
ก.ย

2561

คุณ Tipwan Lekky และคณะ ส่งมอบเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและอุปกรณ์ห้องบันทึกเสียง

คุณ Tipwan Lekky และคณะ ส่งมอบเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและอุปกรณ์ห้องบันทึกเสียง

คุณ Tipwan   Lekky   คุณยุพิน  อัจฉยานนท์กิจ และคณะ  บริจาคเงินโดยระบุวัตถุประสงค์ เพื่อจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า  และอุปกรณ์ห้องบันทึกเสียง สำหรับให้ศูนย์ฯ ใช้ในการผลิตสื่อหนังสืออักษรเบรลล์และสื่อหนังสือเสียง เป็นเ...

บริจาคเงินและปฏิทินเก่า
วันที่ 18 กันยายน 2561
บริษัทยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด และเพื่อนพนักงาน  บริจาคเงิน และปฏิทินเก่า
อาสาสมัคร บันทึกเสียง
วันที่ 4 กันยายน 2561
อาสาสมัครอ่านหนังสือบันทึกเสียงลงคอมพิวเตอร์ ศูนย์ฯ  เปิดรับอาสาสมัครบันทึกเสียง สำหรับผลิตสื่อหนังสือเสียงบริการแก่ผู้พิการทางสายตา  ทุกวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.30-16.30 น. 
บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า
วันที่ 18 กันยายน 2561
วันที่ 8  กุมภาพันธ์  2561  หน่วยงานภาครัฐ เอกชน  และมหาวิทยาลัยฯ  บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.