คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน > เกี่ยวกับเรา
รูปปกศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
Vocational Training Center for the Blind Women at Sampran

ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

ประวัติและความเป็นมา - ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพรานเกิดขึ้นจากการที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้พิจารณาเห็นว่านักเรียนหญิงผู้พิการทางการเห็นรุ่นโตของโรงเรียนแผนกหัตถกรรมควรมีสถานที่เฉพาะเพื่อฝึกวิชาชีพโดยเริ่มจากการฟื้นฟูสมรรถภาพก่อนแล้วจึงติดตามด้วยการส่งเสริมให้มีอาชีพ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2524 คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงได้จัดหาที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารและได้ซื้อที่ดินประมาณ 2 ไร่ ปลูกสร้างอาคารสองชั้น ขึ้นหนึ่งหลังที่ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม

ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

ข่าวสารต่าง ๆ

ข่าวสารต่าง ๆ


8
มี.ค

2562

หัวใจถ่ายภาพ

หัวใจถ่ายภาพ

...<...

ออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
งานวันคนพิการสากลจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2561
วันที่ 19 มกราคม 2562
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ซิสเตอร์เทเรซา น้ำสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ สามพราน นำนักเรียนของศูนย์ฯ เข้าร่วมงานคนพิการสากลจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม นักเ...
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
วันที่ 30 ธันวาคม 2561
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานศูนย์ฯ สามพราน บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) สมทบทุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ สามพราน ส่วนงานในมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันและเค้กอวยพรปีใหม่ โดยมีซิสเตอร์เทเรซา น้ำ...

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.