คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด > เกี่ยวกับเรา

ประวัติและความเป็นมา - ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด

ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด เป็นหน่วยงานสุดท้ายของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2525

รูปถ่ายอาคารศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด

ข่าวสารต่าง ๆ

ข่าวสารต่าง ๆ


28
ต.ค

2562

ขอขอบพระคุณ คุณพราภรณ์ ชูชัยศรี และคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี เยี่ยมชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ฝีมือคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันที่ 25 ตุลาคม 2562

คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี วันที่ 25 ตุลาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณพราภรณ์ ชูชัยศรี และคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี เยี่ยมชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ฝีมือคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันที่ 25 ตุลาคม 2562

วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 34 ทางศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้นำผลิตภัณฑ์ฝึมือคนตาบอดไปจัดจำหน่าย ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
วันที่ 28 ตุลาคม 2562
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 34 ทางศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้นำผลิตภัณฑ์ฝึมือคนตาบอดไปจัดจำหน่าย ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ขอขอบพระคุณ คุณพ่อเจริญ อ่อนเปรี้ยว และครอบครัว ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ข้าวหมูกรอบน้ำจิ้มแจ่ว ก๋วยจั้บน้ำข้น ซาลาเปา และไอศกรีม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562
วันที่ 28 ตุลาคม 2562
ขอขอบพระคุณ คุณพ่อเจริญ อ่อนเปรี้ยว และครอบครัว ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ข้าวหมูกรอบน้ำจิ้มแจ่ว ก๋วยจั้บน้ำข้น ซาลาเปา และไอศกรีม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562
คุณนวลฉวี บุญศิริยะ และ คุณพรเทพ สิงห์ทะยาน เลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ด้วยเมนู แกงส้มชะอมทอด ลาบปลาดุก ไก่ย่าง ขนมขบเคี้ยว น้ำดื่ม ( น้ำมะตูม,น้ำผลไม้ขวด ) และไอศครีม
วันที่ 14 ตุลาคม 2562
คุณนวลฉวี บุญศิริยะ และ คุณพรเทพ สิงห์ทะยาน เลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ด้วยเมนู แกงส้มชะอมทอด ลาบปลาดุก ไก่ย่าง ขนมขบเคี้ยว น้ำดื่ม ( น้ำมะตูม,น้ำผลไม้ขวด ) และไอศครีม

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.