คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด > เกี่ยวกับเรา

ประวัติและความเป็นมา - ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด

ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด เป็นหน่วยงานสุดท้ายของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2525

รูปถ่ายอาคารศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด

ข่าวสารต่าง ๆ

ข่าวสารต่าง ๆ


25
พ.ค

2563

นที่ 23 พฤษภาคม 2563 คณะคม .69 ( ดอนเมือง ) บริจาคเครื่องอุปโภค - บริโภค และถุงยังชีพ ทางศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด

นที่ 23 พฤษภาคม 2563 คณะคม .69 ( ดอนเมือง ) บริจาคเครื่องอุปโภค - บริโภค และถุงยังชีพ ทางศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 คณะคม .69 ( ดอนเมือง ) บริจาคเครื่องอุปโภค - บริโภค และถุงยังชีพ ทางศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

พระชาญสิทธิ์ เตชปญโญ และญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา บริจาคข้าวเหนียวหมู และ ข้าวเหนียวไก่ จำนวน 35 ชุด
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
พระชาญสิทธิ์ เตชปญโญ และญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา บริจาคข้าวเหนียวหมู และ ข้าวเหนียวไก่ จำนวน 35 ชุด ทางศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด ขอกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง
คุณอธิภัทร รวมทรัพย์และเพื่อนๆ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
คุณอธิภัทร รวมทรัพย์และเพื่อนๆ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด ทางศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.