คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > บริจาคและอาสาสมัคร

 


 

          -  จัดเลี้ยงอาหารเนื่องในโอกาสสำคัญ  เช่น  ครบรอบวันเกิด  วันขึ้นปีใหม่หรือวันอื่น ๆ 

 

          -  บริจาควัสดุ - อุปกรณ์ สำหรับการจัดทำสื่อการเรียนการสอน  เช่น  แผ่นยางพารา  ลูกปัดขนาดต่าง ๆ  กระดาษเอสี่  กระดาษหน้าปก  กระดาษอัด  กาว  เทปใส  เทปกาว  หูฟังแบบในหู  ลำโพง  เเฟลชไดร์ฟ  เครื่องบันทึกเสียง คอมพิวเตอร์ เครื่องดนตรีไทย - สากล  ฯลฯ

 


          1.   งานสอนการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ฯลฯ 

 

          2.   งานสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส

 

          3.   งานสอนดนตรีไทย ดนตรีสากล เปียโน 

 

          4.   งานด้านคอมพิวเตอร์ (สอนการใช้คอมพิวเตอร์)

 

          5.   งานพิมพ์หนังสือและสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อให้นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตาค้นคว้าทำรายงานหรือแปลงอักษรเบรลล์

 

          6.   งานผลิตสื่อการเรียน สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา

 

          7.   งานอ่านหนังสือเพื่อบันทึกลงเทปหรือแผ่นซีดี (ประเภทหนังสือเรียน วรรณกรรม สารคดี ฯลฯ)

 

          8.   งานประชาสัมพันธ์

 

          9.   กิจกรรมนันทนาการ

 

         10.  งานห้องสมุด                                                                           

                                                                                   


 

         -  ไม่จำกัดเพศและอายุ

 

         -  มีจิตใจช่วยเหลือนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา                                                   

                                                                                                                      


 

 

                     1.  กรอกแบบฟอร์มการเป็นอาสาสมัคร

 

                     2.  ติดต่อกับผู้ประสานงานฝ่ายอาสาสมัคร เพื่อจัดงานที่เหมาะสมสำหรับอาสาสมัครแต่ละท่าน

 

                     3.  ติดบัตรอาสาสมัครทุกครั้งที่มาทำกิจกรรม

 

                     4.  ลงเวลาปฏิบัติงานทุกครั้งที่มาและกลับในสมุดลงเวลาที่จัดเตรียมไว้ให้ในห้องอาสาสมัคร

 

                     5.  กรณีที่อาสาสมัครต้องการใบรับรองการทำงาน กรุณาแจ้งผู้ประสานงานล่วงหน้า

 

                     6.  แต่งกายสุภาพเรียบร้อยทุกครั้งที่มาติดต่อ

 

                     7.  เวลาปฏิบัติงานในโรงเรียน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.

 


       วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น.

 

             เวลา 10.00 – 18.30 น. กำหนดภาระงานไว้ดังนี้

                  -  ทำกระดาษหน้าที่สาม สมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิล การผลิตสื่อการสอนจากปฏิทินหรือฟิวเจอร์บอร์ด ฯลฯ

                  -  การอ่านหนังสือเสียงให้กับนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 อาสาสมัครสามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อรับงาน (ถ้ามี) ว่าจะให้อ่านเรื่องอะไร ผู้อ่านเมื่อได้อ่านหนังสือเสียงแล้ว หากนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตาอยากฟังสิ่งที่ได้จะเกิดประโยชน์สูงสุด

 

             เวลา 15.30 – 19.00 น. กำหนดภาระงานไว้ดังนี้

                  -  สอนการบ้านทุกวิชาให้กับนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

 

      วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.

 

            วันเสาร์ กำหนดภาระงานไว้ดังนี้

                 -  อาสาสมัครสามารถสอนการบ้าน (กรณีที่ทำการบ้านยังไม่เสร็จ) และนักศีกษาผู้มีความบกพร่องทางสายตาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา

                 -  อาสาสมัครสามารถอ่านหนังสือให้ฟัง

 

            วันอาทิตย์ กำหนดภาระงานไว้ดังนี้

                 -  งานสอนการบ้าน 

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.