คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน > บริจาคและอาสาสมัคร
รูปปกศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
Vocational Training Center for the Blind Women at Sampran

ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

การบริจาคท่านสามารถบริจาคได้โดยโอนเงินเข้าบัญชี
 • ชื่อบัญชี : ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
 • ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขาสามพราน
 • ประเภทบัญชี :  ออมทรัพย์
 • เลขที่บัญชี : 734-1-42685-3
โปรดส่งสาเนาใบโอนเงิน พร้อมชื่อ - ที่อยู่ของท่านที่ชัดเจนไปที่
โทรสาร:0-2812-5233
 

หรือส่งตามที่อยู่ 42/126 หมู่ 5 ซ. ศรีเสถียร ถ. เพชรเกษม ต. ไร่ขิง อ. สามพราน จ. นครปฐม 73210
เพื่อศูนย์ฯ สามพรานจะทำการออกใบเสร็จให้ท่านนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามลำดับที่ 75
 

ช่องทางการบริจาคอื่น ๆ


บริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ฯ หรือเพื่อจัดพิมพ์สื่อหนังสืออักษรเบรลล์ มอบให้หน่วยงานผู้พิการทางสายตา ทั่วประเทศ ซึ่งมีอยู่ 293 แห่ง โดยสามารถดำเนินการสนับสนุนผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
 • บริจาคโดยตรง ที่ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน เลขที่ 42/126 หมู่ 5 ซ. ศรีเสถียร ถ. เพชรเกษม ต.ไร่ขิง อ. สามพราน จ. นครปฐม 73210 โทร. 0-2429-0856, 0-2812-5233 โทรสาร. 0-2812-5233
 • จ่ายเช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
 • ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.ไร่ขิง ในนาม ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
 • บริจาคเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์
 • สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ฝีมือของผู้พิการทางการเห็น
 • เยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์ฯ สามพราน หรือเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสสำคัญ เช่น ครบรอบวันเกิด วันขึ้นปีใหม่ หรือวันสำคัญอื่น ๆ
 • บริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภค สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง สบู่ ยาสีฟัน
 • ให้โอกาสผู้พิการทางการเห็นเข้าทำงานในหน่วยงานของท่าน ในลักษณะงานที่ผู้พิการทางการเห็นสามารถทำได้
 • รับบริการนวดแผนไทยที่ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.