คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พยาบาล

วันที่ 22 มกราคม 2564


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พยาบาล

ตามที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ได้ประกาศรับสมัครพนักงานเข้าทำงานในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล

                   บัดนี้ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พยาบาล ดังต่อไปนี้

นางสาวศิริเนตร  ขาวศรี

                  

                   ขอให้ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์มารายงานตัวในวันที่ 1  กุมภาพันธ์  2564  ที่ห้องธุรการ       อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ พร้อมปฏิบัติงานทันที

 

                                      ประกาศ  ณ  วันที่ 18  มกราคม  พ.ศ. 2564

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.