คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด > ข่าวสาร

ข่าวสาร


เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต

วันที่ 4 กันยายน 2561


ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ด ขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2561 ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ด ได้รับเชิญจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ในโครงการประกาศเกียรติคุณแก่เครือข่ายทางสังคมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยภราดา ดร.สุวรรณ จูทะสมพากร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดได้มอบหมายให้คุณครูสมชาย แย้มเอี่ยม ซึ่งเป็นคุณครูอาวุโสและทำงานที่ศูนย์ฯ มาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี เป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

แกลลอรี่


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.