คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด > ข่าวสาร

ข่าวสาร


พิธีมอบประกาศนียบัตรศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ประจำปีการศึกษา2561 ในวันที่ 20 มีนาคม 2561

วันที่ 22 มีนาคม 2562


พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบประกาศนียบัตรศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ประจำปีการศีกษา 2561 ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 โดยมีประธานในพิธี คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย มาเป็นประธานในพิธีและผู้ติดตาม คุณจันทรา อินทรทูต เลขามูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ยาทหลวงกาโล เวลาร์โด ประธานศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดมาเข้าร่วมในพิธี

แกลลอรี่


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.