คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด > ข่าวสาร
รูปปกศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
Educational Technology for the Blind Center

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

ข่าวสาร


ความร่วมมือ

วันที่ 6 สิงหาคม 2562


อักษรเบรลล์ในหน้าหนังสือเดินทาง

          คุณจาตุรนต์  ไชยะคำ ผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล และ

คุณจิรพนธ์ บุญพอ  นักการทูตปฏิบัติการ กองหนังสือเดินทาง  ประสานงาน ให้ศูนย์ฯ  

พิมพ์ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย   Passport No.    คำนำหน้าชื่อ /ชื่อ   Date of issue 

Date of expiry  เป็นอักษรเบรลล์ ติดลงในหนังสือเดินหน้าแรก   ศูนย์ฯ ให้ความร่วมมือ

ในการจัดพิมพ์ และส่งมอบเมื่อวันที่ 6  สิงหาคม  2562  

แกลลอรี่


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.