คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด > ข่าวสาร
รูปปกศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
Educational Technology for the Blind Center

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

ข่าวสาร


อาสาสมัคร

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562


รับมอบหนังสือต้นฉบับ

กลุ่มจิตอาสาเพื่อคนตาบอด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสือ จำนวน  30 เรื่อง  มอบให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด  พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

แกลลอรี่


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.