คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด > ข่าวสาร
รูปปกศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
Educational Technology for the Blind Center

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

ข่าวสาร


รับมอบอุปกรณ์ผลิตหนังสืออักษรเบรลล์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563


ภาพถ่ายรับมอบอุปกรณ์

เมื่อวันที่   16   มีนาคม  2563  บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบอุปกรณ์ผลิตหนังสืออักษรเบรลล์   ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์  3 ชุด   เครื่อง Scan N cut  แท้งก์น้ำ ขนาด 5000 ลิตร    และปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า  พร้อมเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตหนังสืออักษรเบรลล์  

แกลลอรี่


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.