คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด > ข่าวสาร
รูปปกศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
Educational Technology for the Blind Center

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

ข่าวสาร


อาสาสมัคร

วันที่ 27 ธันวาคม 2561


ผอ. พาอาสาสมัครเยี่ยมชมการผลิต

กลุ่มจิตอาสา จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  จัดโครงการ "คน กฟผ. เสียงและการคีย์มีคุณค่าอาสาเพื่อคนตาบอด" โดยจัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสือ สำหรับมอบให้ศูนย์ฯ  ดำเนินการผลิตเป็นหนังสืออักษรเบรลล์  ไว้บริการผู้พิการทางสายตา  จำนวน  30 เรื่อง  โดยมีผู้อำนวยการ  เป็นผู้ให้การต้อนรับ  และรับมอบไฟล์ต้นฉบับ

แกลลอรี่


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.