คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน > ข่าวสาร
รูปปกศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
Vocational Training Center for the Blind Women at Sampran

ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

ข่าวสาร


เปิดปีการศึกษา 2019

วันที่ 28 มิถุนายน 2562


เปิดปีการศึกษา 2019

วันที่ 27 มิถุนายน 2019

เวลา 09.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยบาทหลวงรณชัย มัทวพันธุ์ ขอพระพรพิเศษโอกาสเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ 2019 

เวลา 10.00 น. พิธีไหว้ครู แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่า ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ "ร้อยใจมากราบครู"

เวลา 11.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตรผู้จบการศึกษา 2018 โดยซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ รองอธิการิณีเจ้าคณะและอธิการโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ให้เกียรติมอบใบประกาศ

เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ "ร่วมใจสร้าง ความสุขแท้แก่สังคม"

แกลลอรี่


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.