คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน > ข่าวสาร
รูปปกศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
Vocational Training Center for the Blind Women at Sampran

ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

ข่าวสาร


ทัศนศึกษา

วันที่ 30 มิถุนายน 2562


ทัศนศึกษา

วันที่ 28 มิถุนายน 2019

ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน ร่วมกับ กศน.อำเภอสาพราน จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมนำนักเรียนผู้พิการทางสายตาไปทัศนศึกษา ณ.โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ สัมผัสประสบการณ์ เรียนรู้ พื้นฐานประวัติความเป็นมาวิชาการแพทย์แผนโบราณ หลักสูตรวัดโพธิ์ 

แกลลอรี่


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.