คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน > ข่าวสาร
รูปปกศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
Vocational Training Center for the Blind Women at Sampran

ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

ข่าวสาร


คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลดูงาน

วันที่ 4 กันยายน 2561


คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลดูงาน

บุคลากร ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 35 คน เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์ฯ สามพราน ด้านการฝึกอาชีพของผู้พิการทางสายตา คณะบุคลากรทุกท่านได้ทดสอบฝีมือการนวดแผนไทย การเรียนรู้อักษรเบรลล์เครื่องอ่านสำหรับคนตาบอด งานฝีมือประเภทต่าง ๆ  เพื่อไปศึกษาและดูงานการฟื้นฟูสมรรถภาพทางตา ระบบสนับสนุนนักศึกษาพิการ และเทคโนโลยี สำหรับช่วยเหลือคนตาบอด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเป็นแนวทางในการวางแผนการรักษาผู้ป่วยให้ได้ประโยชน์สูงสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.