คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน > ข่าวสาร
รูปปกศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
Vocational Training Center for the Blind Women at Sampran

ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

ข่าวสาร


งานวันคนพิการสากลจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2561

วันที่ 19 มกราคม 2562


งานวันคนพิการสากลจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

ซิสเตอร์เทเรซา น้ำสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ สามพราน นำนักเรียนของศูนย์ฯ เข้าร่วมงานคนพิการสากลจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม นักเรียนของศูนย์ฯ ได้นำการแสดงชุดขับร้อง ขึ้นเวทีร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

https://www.facebook.com/688842344630052/posts/1147644762083139/

แกลลอรี่


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.