คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด > ข่าวสาร

ข่าวสาร


คุณสรวงสดุดี ปีตาวงค์ และเพื่อนๆ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562


ขอขอบพระคุณ คุณสรวงสดุดี ปีตาวงค์ และเพื่อนๆ

ขอขอบพระคุณ คุณสรวงสดุดี ปีตาวงค์ และเพื่อนๆ "ทีมงานกลุ่มคนเล็กๆที่รักพ่อ" เลี้ยงอาหารกลางวันด้วยเมนู ข้าวหมกไก่ นมเย็น และไอศกรีม เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.