คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด > ข่าวสาร

ข่าวสาร


นศ.ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทดสอบเครื่องนำทางผู้พิการทางสายตา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562


น.ส.เกษราภรณ์ สวยที่สุด และ น.ส.จนิสตา อาหมัด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอทดสอบและเก็บข้อมูล เครื่องนำทางผู้พิการทางสายตาด้วยอัลตร้าโซนิค เพื่อช่วยผุ้พิการทางสายตาให้สามารถ

น.ส.เกษราภรณ์ สวยที่สุด และ น.ส.จนิสตา อาหมัด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอทดสอบและเก็บข้อมูล เครื่องนำทางผู้พิการทางสายตาด้วยอัลตร้าโซนิค เพื่อช่วยผุ้พิการทางสายตาให้สามารถดำรงชีวิตประจำได้อย่างปลอดภัย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

แกลลอรี่


ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.