คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้งที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562


โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้งที่ ๑๓ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด้จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระปัญญา นนทมุณี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม แ

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้งที่ ๑๓ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด้จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระปัญญา นนทมุณี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม และท่านศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดเทียนและกล่าวเปิดโครงการ ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด ปากเกร็ด นนทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%94-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94-%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-338228463013555/photos/?tab=album&album_id=1174007956102264

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.