คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด > ข่าวสาร

ข่าวสาร


หจก เจเอ็ม ซิลเบอร์(ไทยแลนด์) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

วันที่ 31 กรกฏาคม 2562


ขอขอบพระคุณ หจก เจเอ็ม ซิลเบอร์(ไทยแลนด์) เลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายเดือนเกิดพนักงาน ด้วยเมนู ไก่ทอด ผัดผักรวมมิตร ขนมและน้ำอัดลม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ซึ่งทาง หจก เจเอ็ม ซิลเบอร์(ไทยแลนด์) ได้ทำบุญเลี้ยงอาหารต่อเนื่องเป็นระยะเวลาครบ 1 ปี ซึ

ขอขอบพระคุณ หจก เจเอ็ม ซิลเบอร์(ไทยแลนด์) เลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายเดือนเกิดพนักงาน ด้วยเมนู ไก่ทอด ผัดผักรวมมิตร ขนมและน้ำอัดลม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ซึ่งทาง หจก เจเอ็ม ซิลเบอร์(ไทยแลนด์) ได้ทำบุญเลี้ยงอาหารต่อเนื่องเป็นระยะเวลาครบ 1 ปี ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 จนถึง วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ตลอดระยะเวลา 1 ปี เจ้าหน้าที่และพนักงานของศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด ได้รับความสุขและแรงผลักดันมากมายในการทำงานรวมทั้งข้อคิดดีๆจากทีมผู้บริหาร หจก เจเอ็ม ซิลเบอร์(ไทยแลนด์) พวกเราชาวศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณอย่างสูง

https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%94-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94-%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-338228463013555/photos/?tab=album&album_id=1337257086444016

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.