คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 99 ปี คุณยายยุพิน เจริญวัฒนานนท์

วันที่ 4 กันยายน 2561


พระกับตาบอดในวันเกิดคุณยาย

คุณวิษา เจริญวัฒนานนท์ บุตรีพร้อมด้วยญาติและหลานๆ จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวัน(โต๊ะจีน) แก่คนตาบอดและผู้ร่วมงานเพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่...คุณยายยุพิน เจริญวัฒนานนท์ ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 99 ปี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 โดยนิมนต์พระแสดงธรรมะ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำเงินเข้ากองทุนศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด ได้รับเงินทั้งหมดเป็นจำนวน 1 แสนบาทเศษ เพื่อจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและคนตาบอดต่อไป

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.