คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด > ข่าวสาร

ข่าวสาร


พิธิเปิดอาคาร “อาคารคุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์" วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

วันที่ 4 กันยายน 2561


พิธิเปิดอาคาร “อาคารคุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์

เนื่องจากอาคารภายในศูนย์ฯ เป็นชั้นเดียว ได้ก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2525 จึงมีสภาพเก่าและทรุดโทรมตามกาลเวลา และยังอยู่ในเขตเสี่ยง ต่อการถูกน้ำท่วมหลังจากวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553 คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตรวจดูสถานที่เพื่อการก่อสร้างบ้านพักศูนย์ฯ ตามมติเสนอขอของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด ในการต่อมาคณะกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ จึงมีมติอนุมัติให้ก่อสร้างโครงการอาคารบ้านพักอาศัย 5 ชั้น ศูนย์พัฒนาอาชีพคน ตาบอด ปากเกร็ด เลขที่ 69/43 ซอยพระมหาการุณย์ ถนนติวานนท์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2554 โดยขออนุญาต ใช้ชื่อประธานมูลนิธิฯ เป็นชื่ออาคารว่า “อาคารคุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์” ตามมติคณะกรรมการศูนย์พัฒนาอาชีพ คนตาบอด ที่เสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.