คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด > ข่าวสาร

ข่าวสาร


วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 คุณเบญจมาภรณ์ บุญศิริยะ เลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู ลาบไก่ แกงส้มแป๊ะซะปลาดุกทอด น้ำอัดลม และขนม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563


คุณเบญจมาภรณ์ บุญศิริยะ เลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู ลาบไก่ แกงส้มแป๊ะซะปลาดุกทอด น้ำอัดลม และขนม

คุณเบญจมาภรณ์ บุญศิริยะ เลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู ลาบไก่ แกงส้มแป๊ะซะปลาดุกทอด น้ำอัดลม และขนม

แกลลอรี่


ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.