คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด > ข่าวสาร

ข่าวสาร


คุณสุรชัย โสตถีวรกุล บริจาคเครื่องบริโภค

วันที่ 8 ตุลาคม 2563


คุณสุรชัย โสตถีวรกุล พร้อมครอบครัว และพนักงาน บริจาคเครื่องบริโภค

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 คุณสุรชัย โสตถีวรกุล บริจาคเครื่องบริโภคพร้อมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฝีมือคนตาบอด โดยมีคุณนาวิน  แสงสันต์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ คุณทวีพงษ์  บุญธง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ เป็นผู้รับมอบของบริจาค

รับชมภาพเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/media/set/?vanity=338228463013555&set=a.1721911024645285

แกลลอรี่


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.