คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด > ข่าวสาร

ข่าวสาร


"รายการเป็นกันเอง" ช่อง NBT เข้าสัมภาษณ์ คุณนาวิน  แสงสันต์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด

วันที่ 8 ตุลาคม 2563"รายการเป็นกันเอง" ช่อง NBT เข้าสัมภาษณ์ คุณนาวิน  แสงสันต์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด ในประเด็น การรับมือกับมาตราการการป้องกันโรคโควิดกับผู้พิการทางสายตา  โดยมีพิธีกรหลักคือคุณมิคาเอล วอลเกอร์ 

 สามารถคลิกรับชมรายการได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

รายการเป็นกันเอง ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด
 

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.