คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด > ข่าวสาร

ข่าวสาร


พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 22 มีนาคม 2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ประจำปีการศีกษา 2561 ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 โดยมีประธานในพิธี คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย มาเป็นประธานในพิธีและผู้ติดตาม คุณจันทรา อินทรทูต เลขามูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ยาทหลวงกาโล เวลาร์โด ประธานศูนย์พัฒนาสมร...


เดินไม้เท้าทุ่งนา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

นักเรียนศูนย์พัฒนาสมรรภภาพคนตาบอด ได้ฝีกทักษะวิชา o@m ที่ทุ่งนาสามโคก ปทุมธานี


เปิดรับนักศึกษาใหม่

วันที่ 4 กันยายน 2561

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งหลักสูตรประจำและไปกลับ โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2561 (หลักสูตรประจำ และถึงวันที่ 30 ก.ย. 2561 (หลักสูตรแบบไปกลับ)


ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ด ขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณ

วันที่ 4 กันยายน 2561

เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2561 ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ด ได้รับเชิญจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ในโครงการประกาศเกียรติคุณแก่เครือข่ายทางสังคมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ซึ่...


ปั่นจักรยานพาน้องตาบอดท่องสู่โลกกว้างไปศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

วันที่ 4 กันยายน 2561

ชมรมจักรยานเมืองทองพาน้องตาบอดสู่โลกกว้าง วันที่ 19 สิงหาคม 2561 ปั่นจักรยานไปศูนย์ศิลปาชีพบางไทร


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.