คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด > ข่าวสาร

ข่าวสาร


พิธีปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562

วันที่ 26 สิงหาคม 2562

พิธีปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562


ภาพงาน กิจกรรม

วันที่ 26 สิงหาคม 2562

ภาพงาน กิจกรรม"ศิลปะกับคนตาบอด" ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้งที่ 14 ดำเนินรายการโดย อาจารย์พชร ฤกษ์วรัญญู จัดขึ้น ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2562


ภาพงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้งที่ 14 ซึ่งจัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด

วันที่ 24 สิงหาคม 2562

ภาพงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้งที่ 14 ซึ่งจัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


พิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้ง14 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 23 สิงหาคม 2562

วันที่ 24 สิงหาคม 2562

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้ง14 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 23 สิงหาคม 2562


ขอขอบพระคุณ อาจารย์พชร ฤกษ์วรัญญู เตรียมความพร้อมให้กับคนตาบอด ในกิจกรรมพิเศษ

อาจารย์พชร ฤกษ์วรัญญู วันที่ 20 สิงหาคม 2562

วันที่ 20 สิงหาคม 2562

ขอขอบพระคุณ อาจารย์พชร ฤกษ์วรัญญู เตรียมความพร้อมให้กับคนตาบอด ในกิจกรรมพิเศษ "ศิลปะกับคนตาบอด" ซึ่งจะจัดขึ้นภายใต้ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 14 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2562


ขอขอบพระคุณ คุณภูวณัฐ สุภาพกุลและครอบครัว ทำบุญเลี้ยงอาหาร เนื่องในวันครบรอบคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู ข้าวเหนียว ไก่ย่าง ส้มตำ ขนมและน้ำอัดลม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562

คุณภูวณัฐ สุภาพกุลและครอบครัว วันที่ 19 สิงหาคม 2562

วันที่ 19 สิงหาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณภูวณัฐ สุภาพกุลและครอบครัว ทำบุญเลี้ยงอาหาร เนื่องในวันครบรอบคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู ข้าวเหนียว ไก่ย่าง ส้มตำ ขนมและน้ำอัดลม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562


ขอขอบพระคุณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ ในการจำหน่ายงานฝีมือคนตาบอด เมื่อวันที่ 5-8 สิงหาคม 2562

ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ วันที่ 5-8 สิงหาคม 2562

วันที่ 19 สิงหาคม 2562

ขอขอบพระคุณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ ในการจำหน่ายงานฝีมือคนตาบอด เมื่อวันที่ 5-8 สิงหาคม 2562


ขอขอบพระคุณ

งานเปิดตัว ลิโด้ คอนเนค วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562

วันที่ 19 สิงหาคม 2562

ขอขอบพระคุณ "ลิโด้ คอนเนค" ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจำหน่ายสินค้าฝีมือคนตาบอด ของศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562


คุณมานี วัฒนกูล เลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ด้วยเมนู ข้าวหมูแดงหมูกรอบ ขนมชิฟฟ่อน และน้ำแดง

คุณมานี วัฒนกูล เลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด วันที่ 10 สิงหาคม 2562

วันที่ 19 สิงหาคม 2562

คุณมานี วัฒนกูล เลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ด้วยเมนู ข้าวหมูแดงหมูกรอบ ขนมชิฟฟ่อน และน้ำแดง


คุณนาถวนิต รวมทรัพย์ เลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ด้วยเมนู ข้าวสารเหนียว ขนมจีน คอหมูย่าง ลาบเป็ด ส้มตำไทย น่องลายลวกจิ้ม ต้มแซ่บเครื่องใน ไส้ทอด ขนมหวาน น้ำอัดลม ทางศูนย์ฯขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

คุณนาถวนิต รวมทรัพย์ วันที่ 7 สิงหาคม 2562

วันที่ 19 สิงหาคม 2562

คุณนาถวนิต รวมทรัพย์ เลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ด้วยเมนู ข้าวสารเหนียว ขนมจีน คอหมูย่าง ลาบเป็ด ส้มตำไทย น่องลายลวกจิ้ม ต้มแซ่บเครื่องใน ไส้ทอด ขนมหวาน น้ำอัดลม ทางศูนย์ฯขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ


ขอขอบพระคุณ กรมการสื่่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย บริจาคเงินเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู แกงเขียวหวาน ขนมจีน ปลากรอบ ผัดไชโป๊วใส่ไข่ ไอศกรีมและน้ำอัดลม บริจาคเครื่องอุปโภค--บริโภค รวมทั้งมอบเสียงเพลงจากวงดนตรีทหาร เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

วันที่ 31 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ กรมการสื่่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย บริจาคเงินเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู แกงเขียวหวาน ขนมจีน ปลากรอบ ผัดไชโป๊วใส่ไข่ ไอศกรีมและน้ำอัดลม บริจาคเครื่องอุปโภค--บริโภค รวมทั้งมอบเสียงเพลงจากวงดนตรีทหาร เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562


ขอขอบพระคุณ หจก เจเอ็ม ซิลเบอร์(ไทยแลนด์) เลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายเดือนเกิดพนักงาน ด้วยเมนู ไก่ทอด ผัดผักรวมมิตร ขนมและน้ำอัดลม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ซึ่งทาง หจก เจเอ็ม ซิลเบอร์(ไทยแลนด์) ได้ทำบุญเลี้ยงอาหารต่อเนื่องเป็นระยะเวลาครบ 1 ปี ซึ

หจก เจเอ็ม ซิลเบอร์(ไทยแลนด์) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

วันที่ 31 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ หจก เจเอ็ม ซิลเบอร์(ไทยแลนด์) เลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายเดือนเกิดพนักงาน ด้วยเมนู ไก่ทอด ผัดผักรวมมิตร ขนมและน้ำอัดลม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ซึ่งทาง หจก เจเอ็ม ซิลเบอร์(ไทยแลนด์) ได้ทำบุญเลี้ยงอาหารต่อเนื่องเป็นระยะเวลาครบ 1 ปี ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 จน...


บริษัท อีเอสพี เทคโนโลยี จำกัด บริจาคเงิน และเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อใช้ประโยชน์ภายในศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

บริษัท อีเอสพี เทคโนโลยี จำกัด วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

วันที่ 30 กรกฏาคม 2562

บริษัท อีเอสพี เทคโนโลยี จำกัด บริจาคเงิน และเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อใช้ประโยชน์ภายในศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562


งานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

งานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

วันที่ 30 กรกฏาคม 2562

งานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562


งานปั่นจักรยานที่รวมคนตาบอดและคนตาดีร่วมกันปั่น ครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562

Bike With The Blind กรุงเทพฯ วันที่ 7 กรกฎาคม 2562

วันที่ 15 กรกฏาคม 2562

งานปั่นจักรยานที่รวมคนตาบอดและคนตาดีร่วมกันปั่น ครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562


โครงการ Together we can โดยน้องมิกิและพี่ๆ เพื่อนๆ ( นำโดย น้องมิกิ ด.ญ.ณ ทักษพร อภิเกษมสันติ์ และครอบครัว ) บริจาคเงิน 39,500 บาท พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่และพนักงานศูนย์ฯ ด้วยเมนู ลาบปลาดุก คอหมูย่าง ต้มแซบกระดูกหมูอ่อน ขนมหวานเฉาก๊วย และน้ำเก๊

โครงการ Together we can โดยน้องมิกิและพี่ๆ เพื่อนๆ วันที่ 22 มิถุนายน 2562

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

โครงการ Together we can โดยน้องมิกิและพี่ๆ เพื่อนๆ ( นำโดย น้องมิกิ ด.ญ.ณ ทักษพร อภิเกษมสันติ์ และครอบครัว ) บริจาคเงิน 39,500 บาท พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่และพนักงานศูนย์ฯ ด้วยเมนู ลาบปลาดุก คอหมูย่าง ต้มแซบกระดูกหมูอ่อน ขนมหวานเฉาก๊วย และน้ำเก๊กฮวย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562

...


ขอขอบพระคุณ คุณฐิติยา สาทะวงษ์ ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู ต้มยำทะเลน้ำข้น ไข่ดาว ผัดผักรวม ชานมเย็น วุ้นกะทิ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

คุณฐิติยา สาทะวงษ์ วันที่ 21 มิถุนายน 2562

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณฐิติยา สาทะวงษ์ ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู ต้มยำทะเลน้ำข้น ไข่ดาว ผัดผักรวม ชานมเย็น วุ้นกะทิ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562


ขอขอบพระคุณ หจก.เจเอ็ม ซิลเบอร์(ไทยแลนด์) ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในเดือนเกิดพนักงานและเจ้าหน้าที่ ด้วยเมนู แกงเขียวหวานหมูเด้ง พะแนงเนื้อ ไอศกรีม และน้ำกระเจี๊ยบ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562

หจก.เจเอ็ม ซิลเบอร์(ไทยแลนด์) วันที่ 19 มิถุนายน 2562

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ หจก.เจเอ็ม ซิลเบอร์(ไทยแลนด์) ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในเดือนเกิดพนักงานและเจ้าหน้าที่ ด้วยเมนู แกงเขียวหวานหมูเด้ง พะแนงเนื้อ ไอศกรีม และน้ำกระเจี๊ยบ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562


ขอขอบพระคุณ ครอบครัวคุณวิลาวัลย์ และ พี่ๆ เพื่อนๆ ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ขนมจีนน้ำยากะทิ แกงเขียวหวาน ผลไม้และน้ำมะตูม เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562

ครอบครัวคุณวิลาวัลย์ และ พี่ๆ เพื่อนๆ วันที่ 14 มิถุนายน 2562

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ ครอบครัวคุณวิลาวัลย์ และ พี่ๆ เพื่อนๆ ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ขนมจีนน้ำยากะทิ แกงเขียวหวาน ผลไม้และน้ำมะตูม เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562


ขอขอบพระคุณห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์มงคลเจริญและห้างหุ้นส่วนจำกัดปวรรณรัตน์เซอร์วิส ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ผัดไทกุ้งสด ขนมปัง นม และน้ำเก็กฮวย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562

หจก.ทรัพย์มงคลเจริญและหจก.ปวรรณรัตน์เซอร์วิส วันที่ 1 มิถุนายน 2562

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์มงคลเจริญและห้างหุ้นส่วนจำกัดปวรรณรัตน์เซอร์วิส ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ผัดไทกุ้งสด ขนมปัง นม และน้ำเก็กฮวย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562


ขอขอบพระคุณ คุณพีรญา ว่าหนักแน่น และครอบครัว ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยเมนู กระเพราหมูสับ ไข่เจียว ผัดผักรวม ผลไม้และโอวัลตินเย็น เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

คุณพีรญา ว่าหนักแน่น วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณพีรญา ว่าหนักแน่น และครอบครัว ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยเมนู กระเพราหมูสับ ไข่เจียว ผัดผักรวม ผลไม้และโอวัลตินเย็น เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562


เชิญท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านร่วมงาน

งาน "More Than Eye Can See"มากกว่าที่ตาเห็น วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

เชิญท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านร่วมงาน "More Than Eye Can See"มากกว่าที่ตาเห็น เป็นงานแสดงศักยภาพคนตาบอดของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งรวมศูนย์ทั้งห้าหน่วยงาน ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย


ขอขอบพระคุณ กลุ่มดนตรีบำบัด My home กรุงเทพมหานคร.และโรงพยาบาลบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ไก่ผัดพริกไทยดำ ต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อน ผลไม้ น้ำผลไม้และไอศครีมไผ่ทอง อีกทั้งยังขับร้องบทเพลงให้คนตาบอดฟังระหว่างรับประทานอาหาร เมื่อวันที่

กลุ่มดนตรีบำบัด My home กทม. วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ กลุ่มดนตรีบำบัด My home กรุงเทพมหานคร.และโรงพยาบาลบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ไก่ผัดพริกไทยดำ ต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อน ผลไม้ น้ำผลไม้และไอศครีมไผ่ทอง อีกทั้งยังขับร้องบทเพลงให้คนตาบอดฟังระหว่างรับประทานอาหาร เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562


ขอขอบพระคุณ หจก.เจเอ็ม ซิลเบอร์ ไทยแลนด์ ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในเดือนเกิดเจ้าหน้าที่พนักงาน ด้วยเมนู ตำแตง ไก่ย่าง ขนมหวานลอดช่อง และน้ำโอเลี้ยง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

หจก.เจเอ็ม ซิลเบอร์ ไทยแลนด์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ หจก.เจเอ็ม ซิลเบอร์ ไทยแลนด์ ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในเดือนเกิดเจ้าหน้าที่พนักงาน ด้วยเมนู ตำแตง ไก่ย่าง ขนมหวานลอดช่อง และน้ำโอเลี้ยง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562


ขอขอบพระคุณ คุณพงศ์อมร แสงสุภา จากร้านMusic Gift Thailand. บริจาคกีต้าอะคูสติก จำนวน 2 ตัว(พร้อมกระเป๋าและขาตั้ง) , เมาท์ออแกน จำนวน 1 ตัว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 #musicgiftthailand #shoppeeacousticsofficialshop

คุณพงศ์อมร แสงสุภา วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณพงศ์อมร แสงสุภา จากร้านMusic Gift Thailand. บริจาคกีต้าอะคูสติก จำนวน 2 ตัว(พร้อมกระเป๋าและขาตั้ง) , เมาท์ออแกน จำนวน 1 ตัว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 #musicgiftthailand #shoppeeacousticsofficialshop


งาน More than eye can see

"More than eye can see"มากกว่าที่ตาเห็น วันที่ 24 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

งาน More than eye can see"มากกว่าที่ตาเห็น ครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ที่แสดงถึงศักยภาพของคนตาบอด อาทิเช่น งานไม้ เฟอร์นิเจอรโดยคนตาบอด งาน...


ขอขอบพระคุณ คุณแป๊ว,คุณแหม่ม,คุณหมี,คุณมิน,คุณเก๋ ทำบุญเลี้ยงอาหารเย็น ด้วยเมนู สุกี้ทะเล น้ำแข็งใส และน้ำอัดลม เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

คุณแป๊ว,คุณแหม่ม,คุณหมี,คุณมิน,คุณเก๋ วันที่ 20 พฤษภาคม 2562

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณแป๊ว,คุณแหม่ม,คุณหมี,คุณมิน,คุณเก๋ ทำบุญเลี้ยงอาหารเย็น ด้วยเมนู สุกี้ทะเล น้ำแข็งใส และน้ำอัดลม เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562


ขอขอบพระคุณ คุณวรวิทย์ พัฒนกำจรกิจ และครอบครัว ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ผัดมักกะโรนีไส้กรอก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

คุณวรวิทย์ พัฒนกำจรกิจ วันที่ 20 พฤษภาคม 2562

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณวรวิทย์ พัฒนกำจรกิจ และครอบครัว ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ผัดมักกะโรนีไส้กรอก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562


ขอขอบพระคุณ คุณคันธรส สังข์สุวรรณ ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ทะเลผัดผงกะหรี่ ต้มเยื่อไผ่กระดูกอ่อน แตงโมและน้ำอัดลม เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562

คุณคันธรส สังข์สุวรรณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2562

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณคันธรส สังข์สุวรรณ ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ทะเลผัดผงกะหรี่ ต้มเยื่อไผ่กระดูกอ่อน แตงโมและน้ำอัดลม เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562


ขอขอบคุณ ด.ญ.ชาลิสา ดีดวงพันธ์และครอบครัว ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนูผัดผักรวมกุ้ง แกงเขียวหวานหมูเด้ง ลอดช่อง ชานมเย็น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ด.ญ.ชาลิสา ดีดวงพันธ์และครอบครัว วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

ขอขอบคุณ ด.ญ.ชาลิสา ดีดวงพันธ์และครอบครัว ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนูผัดผักรวมกุ้ง แกงเขียวหวานหมูเด้ง ลอดช่อง ชานมเย็น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562


ขอขอบพระคุณ บริษัท เบรนเท็น สแกน จำกัด ร่วมกับมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ จัดกิจกรรมสแกนลายนิ้วมือ พนักงานคนตาบอด ของศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด เพื่อวัตถุประสงค์ ค้นหาพรสวรรค์และความสามารถที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

บริษัท เบรนเท็น สแกน จำกัด วันที่ 30 เมษายน 2562

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ บริษัท เบรนเท็น สแกน จำกัด ร่วมกับมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ จัดกิจกรรมสแกนลายนิ้วมือ พนักงานคนตาบอด ของศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด เพื่อวัตถุประสงค์ ค้นหาพรสวรรค์และความสามารถที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562


ขอขอบพระคุณ คุณพิชัย สุขเกษม คุณประกอบ สุภาพ และเด็กชายสิรวิชญุ์ เลิศศรีและครอบครัว ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ข้าวหมูแดง ต้มยำไก่ ขนมวุ้น แตงโม เงาะ ไอศครีม และน้ำอัดลม รวมทั้งบริจาคเงิน 6,800 บาท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562

คุณพิชัย สุขเกษม และครอบครัว วันที่ 27 เมษายน 2562

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณพิชัย สุขเกษม คุณประกอบ สุภาพ และเด็กชายสิรวิชญุ์ เลิศศรีและครอบครัว ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ข้าวหมูแดง ต้มยำไก่ ขนมวุ้น แตงโม เงาะ ไอศครีม และน้ำอัดลม รวมทั้งบริจาคเงิน 6,800 บาท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562


ขอขอบพระคุณ คุณฉัตรภัสร์ บุษยะไชยวิชญ์ ทำบุญเลี้ยงอาหารเช้าด้วยเมนู ข้าวต้มหมูและแซนวิซ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562

คุณฉัตรภัสร์ บุษยะไชยวิชญ์ วันที่ 27 เมษายน 2562

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณฉัตรภัสร์ บุษยะไชยวิชญ์ ทำบุญเลี้ยงอาหารเช้าด้วยเมนู ข้าวต้มหมูและแซนวิซ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562


ขอขอบพระคุณ ด.ญ.พัชรพร พุฒตาล(น้องอิมเมจ) และครอบครัว ทำบุญโดยนิมนต์พระสงฆ์เพื่อให้พรแก่เจ้าหน้าที่และพนักงาน เลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด โดยนิมนต์พระสงฆ์เพื่อให้พร ด้วยเมนู ขนมจีนแกงเขียวหวาน ขนมหวานบวชฟักทอง น้ำแข็งใส และน้ำอัดลม เมื่อวัน

ด.ญ.พัชรพร พุฒตาล(น้องอิมเมจ) วันที่ 24 เมษายน 2562

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ ด.ญ.พัชรพร พุฒตาล(น้องอิมเมจ) และครอบครัว ทำบุญโดยนิมนต์พระสงฆ์เพื่อให้พรแก่เจ้าหน้าที่และพนักงาน เลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด โดยนิมนต์พระสงฆ์เพื่อให้พร ด้วยเมนู ขนมจีนแกงเขียวหวาน ขนมหวานบวชฟักทอง น้ำแข็งใส และน้ำอัดลม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562


ขอขอบพระคุณ หจก. เจเอ็ม ซิลเบอร์ ไทยแลนด์ เลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในเดือนเกิดพนักงาน ด้วยเมนู ปลาสามรส แกงป่าหมู ไอศกรีมและชาดำเย็น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

หจก. เจเอ็ม ซิลเบอร์ ไทยแลนด์ วันที่ 23 เมษายน 2562

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ หจก. เจเอ็ม ซิลเบอร์ ไทยแลนด์ เลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในเดือนเกิดพนักงาน ด้วยเมนู ปลาสามรส แกงป่าหมู ไอศกรีมและชาดำเย็น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562


ขอขอบพระคุณ คุณสุรินทร์ ทวีปัญญาวงศ์ บริจาคตู้เย็นMITSUBISHI 4.9คิว จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้ประโยชน์ภายในศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

คุณสุรินทร์ ทวีปัญญาวงศ์ วันที่ 9 เมษายน 2562

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณสุรินทร์ ทวีปัญญาวงศ์ บริจาคตู้เย็นMITSUBISHI 4.9คิว จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้ประโยชน์ภายในศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562


ขอขอบพระคุณ หจก เจเอ็ม ซิลเบอร์(ไทยแลนด์) ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในเดือนเกิดพนักงานประจำเดือนมีนาคม ด้วยเมนู ลาบหมูใส่วุ้นเส้น ต้มยำรวมมิตร ขนมปังและน้ำเก็กฮวย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562

หจก เจเอ็ม ซิลเบอร์(ไทยแลนด์) วันที่ 26 มีนาคม 2562

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ หจก เจเอ็ม ซิลเบอร์(ไทยแลนด์) ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในเดือนเกิดพนักงานประจำเดือนมีนาคม ด้วยเมนู ลาบหมูใส่วุ้นเส้น ต้มยำรวมมิตร ขนมปังและน้ำเก็กฮวย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562


ขอขอบพระคุณ คุณกิ่ง, คุณดา และคุณเจนเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู บะหมี่เกี๊ยวหมูแดง 60 กล่อง และขนมวุ้น 60 กล่อง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562

คุณกิ่ง, คุณดา, คุณเจน วันที่ 7 เมษายน 2562

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณกิ่ง, คุณดา และคุณเจนเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู บะหมี่เกี๊ยวหมูแดง 60 กล่อง และขนมวุ้น 60 กล่อง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562


ขอขอบพระคุณ คุณพูลทรัพย์ พนาชาต,คุณไพโรจน์ วานิชดี พร้อมครอบครัว ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน 5,000 บาท ด้วยเมนู ก๋วยเตี๋ยวน้ำตก ขนมน้ำกระเจี๊ยบ และบริจาคเงิน 11,000 บาท เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562

คุณพูลทรัพย์ พนาชาต,คุณไพโรจน์ วานิชดี วันที่ 17 มีนาคม 2562

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณพูลทรัพย์ พนาชาต,คุณไพโรจน์ วานิชดี พร้อมครอบครัว ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน 5,000 บาท ด้วยเมนู ก๋วยเตี๋ยวน้ำตก ขนมน้ำกระเจี๊ยบ และบริจาคเงิน 11,000 บาท เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562


ขอขอบพระคุณ คุณรักตาภา ,คุณวันพิสุทธิ์,คุณรัชนก ฉันท์ภัคพิมล , คุณอารมณ์ - คุณชื้น ชอบชื่น จากร้านอ้อ ข้าวมันไก่ ทำบุญเลี้ยงข้าวมันไก่ ขนมเปียกปูน ขนมลอดช่อง และน้ำชาอิชิตัน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562

คุณรักตาภา,คุณวันพิสุทธิ์,คุณรัขนก,คุณอารมณ์,คุณชื้น วันที่ 16 มีนาคม 2562

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณรักตาภา ,คุณวันพิสุทธิ์,คุณรัชนก ฉันท์ภัคพิมล , คุณอารมณ์ - คุณชื้น ชอบชื่น จากร้านอ้อ ข้าวมันไก่ ทำบุญเลี้ยงข้าวมันไก่ ขนมเปียกปูน ขนมลอดช่อง และน้ำชาอิชิตัน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562


ขอขอบพระคุณ นักศึกษาสาขาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู คั่วกลิ้งไก่ ต้มแซ่บกระดูกอ่อน ขนมหวาน และน้ำอัดลม เยี่ยมชมงานศิลปะคนตาบอด ผลิตภัณฑ์งานไม้ และร้องเพลง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562

นักศึกษาสาขาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 8 มีนาคม 2562

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ นักศึกษาสาขาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู คั่วกลิ้งไก่ ต้มแซ่บกระดูกอ่อน ขนมหวาน และน้ำอัดลม เยี่ยมชมงานศิลปะคนตาบอด ผลิตภัณฑ์งานไม้ และร้องเพลง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562


ขอขอบพระคุณ รอ.สาธิตย์ และคุณธาดา ทวีทรัพย์ธาดา บริจาคเงิน 13,300 บาท และเสื้อผ้ามือสอง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562

รอ.สาธิตย์ และคุณธาดา วันที่ 7 มีนาคม 2562

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ รอ.สาธิตย์ และคุณธาดา ทวีทรัพย์ธาดา บริจาคเงิน 13,300 บาท และเสื้อผ้ามือสอง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562


ขอขอบพระคุณ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ส้มตำ ไก่ย่าง ขนมหวาน และน้ำเขียว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมฯ วันที่ 5 มีนาคม 2562

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ส้มตำ ไก่ย่าง ขนมหวาน และน้ำเขียว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562


ขอขอบพระคุณ คุณพรกมล บริกร ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ไก่ย่างตำแตง และน้ำแดง

คุณพรกมล บริกร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณพรกมล บริกร ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ไก่ย่างตำแตง และน้ำแดง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562


ขอขอบพระคุณ อาจารย์พชร ฤกษ์วรัญญู ศิลปินภาพวาด จัดทำกิจกรรมอาสาเวิร์คชอป การใช้สีในงานศิลปะสำหรับคนตาบอด โดยจะเริ่มคอร์สแรก ทุกวันอังคารวันละ 2 ชั่วโมงเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

อาจารย์พชร ฤกษ์วรัญญู วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ อาจารย์พชร ฤกษ์วรัญญู ศิลปินภาพวาด จัดทำกิจกรรมอาสาเวิร์คชอป การใช้สีในงานศิลปะสำหรับคนตาบอด โดยจะเริ่มคอร์สแรก ทุกวันอังคารวันละ 2 ชั่วโมงเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562


ขอขอบพระคุณ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เข้าเยี่ยมชมและเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู แกงส้มชะอมไข่ ผัดฉ่าทะเล ขนมหวานและน้ำอัดลม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เข้าเยี่ยมชมและเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู แกงส้มชะอมไข่ ผัดฉ่าทะเล ขนมหวานและน้ำอัดลม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562


ขอขอบพระคุณ บริษัท พามานี่ ประเทศไทย บริจาคแซนวิช จำนวน 55 ชิ้น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท พามานี่ ประเทศไทย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ บริษัท พามานี่ ประเทศไทย บริจาคแซนวิช จำนวน 55 ชิ้น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562


นักศึกษา วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชม เรียนรู้ การใช้ชีวิตและการทำงานของคนตาบอด เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

นักศึกษา วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชม เรียนรู้ การใช้ชีวิตและการทำงานของคนตาบอด เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562


ขอขอบพระคุณ หจก เจเอ็ม ซิลเบอร์(ไทยแลนด์) ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันคล้ายเดือนเกิดพนักงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ด้วยเมนู หมูมะนาว แกงป่าเนื้อ แตงโม และน้ำแดง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

หจก เจเอ็ม ซิลเบอร์(ไทยแลนด์) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ หจก เจเอ็ม ซิลเบอร์(ไทยแลนด์) ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันคล้ายเดือนเกิดพนักงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ด้วยเมนู หมูมะนาว แกงป่าเนื้อ แตงโม และน้ำแดง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562


ขอขอบพระคุณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ในกิจกรรม RIC & FUN ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ผัดเปรี้ยวหวานไก่ ต้มฟักไก่ ไข่เจียว น้ำอัดลม และเฉาก๊วย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

RIC & FUN วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ในกิจกรรม RIC & FUN ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ผัดเปรี้ยวหวานไก่ ต้มฟักไก่ ไข่เจียว น้ำอัดลม และเฉาก๊วย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562


ขอขอบพระคุณ คุณศิริพร รวมเมฆ ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู หมูทอด ต้มยำปลากะพง น้ำแข็งใส และขนม เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

คุณศิริพร รวมเมฆ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณศิริพร รวมเมฆ ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู หมูทอด ต้มยำปลากะพง น้ำแข็งใส และขนม เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562


ขอขอบพระคุณ อิมแพคเมืองทองธานี มอบขนมเค้กเนื่องในวันวาเลนไทน์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

อิมแพคเมืองทองธานี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ อิมแพคเมืองทองธานี มอบขนมเค้กเนื่องในวันวาเลนไทน์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562


ขอขอบพระคุณ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด(มหาชน) ให้การสนับสนุนกาว ให้กับศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด เพื่อใช้ในการผลิตภัณฑ์งานไม้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ปี

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด(มหาชน) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด(มหาชน) ให้การสนับสนุนกาว ให้กับศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด เพื่อใช้ในการผลิตภัณฑ์งานไม้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ปี


ขอขอบพระคุณ คุณจันทิมา กิตติวัฒนาชัย เลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก แคปหมู ขนมถ้วย และน้ำแดง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

คุณจันทิมา กิตติวัฒนาชัย วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณจันทิมา กิตติวัฒนาชัย เลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก แคปหมู ขนมถ้วย และน้ำแดง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562


ขอขอบพระคุณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ส้มตำ แกงอ่อมไก ลาบหมู ข้าวเหนียว เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ส้มตำ แกงอ่อมไก ลาบหมู ข้าวเหนียว เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562


ขอขอบพระคุณ หจก.เจเอ็ม ซิลเบอร์ (ไทยแลนด์) เลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายเดือนเกิดพนักงานและเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมกราคม 2562 ด้วยเมนู ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใส ขนมเค้ก ไอศกรีมและน้ำแดง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562

หจก.เจเอ็ม ซิลเบอร์ (ไทยแลนด์) วันที่ 22 มกราคม 2562

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ หจก.เจเอ็ม ซิลเบอร์ (ไทยแลนด์) เลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายเดือนเกิดพนักงานและเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมกราคม 2562 ด้วยเมนู ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใส ขนมเค้ก ไอศกรีมและน้ำแดง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562


ขอขอบพระคุณ คุณยรรยง โผมีเพียร และครอบครัวบริจาคเงินและขนมตาล เนื่องในวันคล้ายวันเกิด เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562

คุณยรรยง โผมีเพียรและครอบครัว วันที่ 20 มกราคม 2562

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณยรรยง โผมีเพียร และครอบครัวบริจาคเงินและขนมตาล เนื่องในวันคล้ายวันเกิด เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562


ขอขอบพระคุณ คุณชญานิศฐ์ บุญโสพิศ (คุณอีฟ) หรือ เรย์ ในละครซีรีย์ เรื่อง

คุณชญานิศฐ์ บุญโสพิศ วันที่ 20 มกราคม 2562

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณชญานิศฐ์ บุญโสพิศ (คุณอีฟ) หรือ เรย์ ในละครซีรีย์ เรื่อง "ตี๋ใหญ่ ดับเครื่องชน 2" ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันในวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู ข้าวหมูแดง-หมูกรอบ ขนมปัง ขนมถ้วย ขนมทานเล่นอีกมากมายและน้ำอัดลม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562


ขอขอบพระคุณ ครอบครัวแสงสันต์และครอบครัววีระวุฒิ นำโดยผอ.นาวิน แสงสันต์ เลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ไก่ทอดKFC เฟรนซ์ฟรายด์ ข้าวเหนียวมะม่วง ไอศกรีม ขนมจีบ ซาลาเปา เฉาก๊วยนมสด และน้ำอัดลม เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562

ครอบครัวแสงสันต์และครอบครัววีระวุฒิ วันที่ 19 มกราคม 2562

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ ครอบครัวแสงสันต์และครอบครัววีระวุฒิ นำโดยผอ.นาวิน แสงสันต์ เลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ไก่ทอดKFC เฟรนซ์ฟรายด์ ข้าวเหนียวมะม่วง ไอศกรีม ขนมจีบ ซาลาเปา เฉาก๊วยนมสด และน้ำอัดลม เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562


14 ม.ค. 62 มอบของขวัญปีใหม่ 62 ฝีมือผู้พิการทางสายตา แด่ รอง ผอ.พิษณุ คนซื่อ ร.ร.ประชาธิปัตย์วิทยาคาร ปทุมธานี

เยี่ยมเยียนโรงเรียนและมอบของขวัญปีใหม่ 62 ฝีมือผู้พิการทางสายตา วันที่ 14 ม.ค. 62

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

14 ม.ค. 62 มอบของขวัญปีใหม่ 62 ฝีมือผู้พิการทางสายตา แด่ รอง ผอ.พิษณุ คนซื่อ ร.ร.ประชาธิปัตย์วิทยาคาร ปทุมธานี


ประมวลภาพ กิจกรรมงานวันเด็ก

ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก"ถนนวิทยาศาสตร์" 2562 วันที่ 10 - 12 มกราคม 2562

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

ประมวลภาพ กิจกรรมงานวันเด็ก"ถนนวิทยาศาสตร์" วันที่ 10 - 12 มกราคม 2562 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทตโนโลยี ถนนพระราม 6 บูธที่ 19 (XENON) ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์


ขอขอบพระคุณ คุณสุภาพร ทองเต็มและเพื่อนพร้อมญาติสนิทและมิตรสหาย ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันเกิด ด้วยเมนู แกงส้มผักรวมกุ้ง หมูทอด ไอติมโบราณ และน้ำกระเจี๊ยบ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562

คุณสุภาพร ทองเต็มและเพื่อนพร้อมญาติสนิทและมิตรสหาย วันที่ 5 มกราคม 2562

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณสุภาพร ทองเต็มและเพื่อนพร้อมญาติสนิทและมิตรสหาย ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันเกิด ด้วยเมนู แกงส้มผักรวมกุ้ง หมูทอด ไอติมโบราณ และน้ำกระเจี๊ยบ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562


ขอขอบพระคุณ คุณสมชาย เลิศสมิทวงศ์และครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ด้วยเมนู ไก่ตุ๋น ต้มแซ่บเครื่องใน ยำทะเล ไอศกรีมมหาชัยและน้ำอัดลม เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561

คุณสมชาย เลิศสมิทวงศ์และครอบครัว วันที่ 27 ธันวาคม 2561

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณสมชาย เลิศสมิทวงศ์และครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ด้วยเมนู ไก่ตุ๋น ต้มแซ่บเครื่องใน ยำทะเล ไอศกรีมมหาชัยและน้ำอัดลม เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561


งานสังสรรค์ปีใหม่เจ้าหน้าที่และพนักงานศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด 2562 จัดขึ้นวันที่ 27 ธันวาคม 2561

งานสังสรรค์ปีใหม่ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด 2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2561

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

งานสังสรรค์ปีใหม่เจ้าหน้าที่และพนักงานศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด 2562 จัดขึ้นวันที่ 27 ธันวาคม 2561


ขอบพระคุณอ.ศิริพจน์ พูลทอง แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ และคณะ บริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค ท่านที่เป็นสะพานบุญ นำคณะ มาทำบุญ ณ ศนย์แห่งนี้เป็นเวลาหลายสิบปี และจะทำต่อๆ ไปด้วย

อ.ศิริพจน์ พูลทอง และคณะ บริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค วันที่ 26 ธันวาคม 2561

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

ขอบพระคุณอ.ศิริพจน์ พูลทอง แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ และคณะ บริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค ท่านที่เป็นสะพานบุญ นำคณะ มาทำบุญ ณ ศนย์แห่งนี้เป็นเวลาหลายสิบปี และจะทำต่อๆ ไปด้วย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561


คุณเลิศ เตพิมลรัตน์และหมู่คณะ เลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ได้แก่เมนู ไก่ทอด น้ำตกหมู แกงเห็ด น้ำแดงโซดา ไอศกรีมกะทิ และผลไม้แตงโม โดยบริจาคเงิน 10,000 บาท พร้อมเงินขวัญถุงให้แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานของศูนย์ฯ

คุณเลิศ เตพิมลรัตน์และหมู่คณะ วันที่ 26 ธันวาคม 2561

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

คุณเลิศ เตพิมลรัตน์และหมู่คณะ เลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ได้แก่เมนู ไก่ทอด น้ำตกหมู แกงเห็ด น้ำแดงโซดา ไอศกรีมกะทิ และผลไม้แตงโม โดยบริจาคเงิน 10,000 บาท พร้อมเงินขวัญถุงให้แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานของศูนย์ฯ


คุณกันต์กวี เก่งการพานิช (น้องอีฟ) เลี้ยงอาหารกลางวัน คล้ายวันเกิด 24 ธันวาคม ด้วยเมนูอาหาร ส้มตำ ข้าวเหนียว ไก่ทอด น้ำตกหมู ขนม สาคูมะพร้าวอ่อน และน้ำอัดลม

คุณกันต์กวี เก่งการพานิช (น้องอีฟ) วันที่ 25 ธันวาคม 2561

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

คุณกันต์กวี เก่งการพานิช (น้องอีฟ) เลี้ยงอาหารกลางวัน คล้ายวันเกิด 24 ธันวาคม ด้วยเมนูอาหาร ส้มตำ ข้าวเหนียว ไก่ทอด น้ำตกหมู ขนม สาคูมะพร้าวอ่อน และน้ำอัดลม เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561


ขอขอบพระคุณ คุณสมจิต ธนาสมบูรณ์ผล อนุกรรรมการศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน วันครอบครัว และวันคล้ายวันเกิด ของคุณสมจิต และลูกสาว ในวันที่ 25 ธันวาคม ด้วยเมนู ปลาสามรส แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลา เค้กกล้วยหอม น้ำอัดลม และยังมอบของขวัญปีใหม่แก่เจ

คุณสมจิต ธนาสมบูรณ์ผล และครอบครัว วันที่ 19 ธันวาคม 2561

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณสมจิต ธนาสมบูรณ์ผล อนุกรรรมการศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน วันครอบครัว และวันคล้ายวันเกิด ของคุณสมจิต และลูกสาว ในวันที่ 25 ธันวาคม ด้วยเมนู ปลาสามรส แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลา เค้กกล้วยหอม น้ำอัดลม และยังมอบของขวัญปีใหม่แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบ...


ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารและพนักงาน หจก.เจเอ็ม ซิลเบอร์(ไทยแลนด์) ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในเดือนเกิดพนักงานประจำเดือนธันวาคม 2561 ด้วยเมนู ผัดพริกปลาดุกกรอบ ต้มแซ่บ ขนมคุกกี้ และไอศกรีม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561

หจก.เจเอ็ม ซิลเบอร์(ไทยแลนด์) วันที่ 18 ธันวาคม 2561

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารและพนักงาน หจก.เจเอ็ม ซิลเบอร์(ไทยแลนด์) ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในเดือนเกิดพนักงานประจำเดือนธันวาคม 2561 ด้วยเมนู ผัดพริกปลาดุกกรอบ ต้มแซ่บ ขนมคุกกี้ และไอศกรีม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561


ขอขอบพระคุณ คุณปานวาด เหมมณี บุญยรัตกลิน หรือคุณเป้ย ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ต้มเยื่อไผ่ อ่อมเนื้อ ทะเลผัดรวม ขนมไทย และน้ำแดง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561

คุณปานวาด เหมมณี บุญยรัตกลิน วันที่ 17 ธันวาคม 2561

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณปานวาด เหมมณี บุญยรัตกลิน หรือคุณเป้ย ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ต้มเยื่อไผ่ อ่อมเนื้อ ทะเลผัดรวม ขนมไทย และน้ำแดง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561


โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้งที่ ๑๓ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด้จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระปัญญา นนทมุณี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม แ

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้งที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้งที่ ๑๓ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด้จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระปัญญา นนทมุณี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม และท่านศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ให้เกียรติเป...


ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและพนักงานโรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ เลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในโอกาส Solidarity Week 2018 ด้วยเมนู ข้าวมันไก่ต้ม-ไก่ทอด น้ำแดงและน้ำลิ้นจี่ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ผู้บริหารและพนักงานโรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ วันที่ 11 ธันวาคม 2561

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและพนักงานโรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ เลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในโอกาส Solidarity Week 2018 ด้วยเมนู ข้าวมันไก่ต้ม-ไก่ทอด น้ำแดงและน้ำลิ้นจี่ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561


คุณปุ๋ย นิภาพร และครอบครัว & เพื่อนๆ เลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ไก่ทอด ส้มตำ ข้าวเหนียว ต้มแซบกระดูกหมูอ่อน ขนมหวาน และน้ำแดง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 แลบริจาคเงิน 2,000 บาท

คุณปุ๋ย นิภาพร และครอบครัว & เพื่อนๆ วันที่ 9 ธันวาคม 2561

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

คุณปุ๋ย นิภาพร และครอบครัว & เพื่อนๆ เลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ไก่ทอด ส้มตำ ข้าวเหนียว ต้มแซบกระดูกหมูอ่อน ขนมหวาน และน้ำแดง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 แลบริจาคเงิน 2,000 บาท


ขอขอบพระคุณ ดร.อาจารย์ฑูรย์ ตุรียามิล เลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ขนมจีน แกงเขียวหวานไก่ ไข่เจียวทรงเครื่อง ผัดผักรวมมิตร ขนมเค้กและน้ำอัดลม รวมทั้งบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561

ดร.อาจารย์ฑูรย์ ตุรียามิล วันที่ 6 ธันวาคม 2561

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ ดร.อาจารย์ฑูรย์ ตุรียามิล เลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ขนมจีน แกงเขียวหวานไก่ ไข่เจียวทรงเครื่อง ผัดผักรวมมิตร ขนมเค้กและน้ำอัดลม รวมทั้งบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561


ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็ม.ซิลเบอร์(ไทยแลนด์ ) บริจาคเงิน 5,000 บาท เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่อง ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดพนักงานบริษัท ได้แก่เมนู ผัดสะตอใส่เนื้อ ต้มเลือดหมู รอดช่องเผือกใส่น้ำกะทิ และน้ำอัดลม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็ม.ซิลเบอร์( ไทยแลนด์ ) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็ม.ซิลเบอร์(ไทยแลนด์ ) บริจาคเงิน 5,000 บาท เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่อง ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดพนักงานบริษัท ได้แก่เมนู ผัดสะตอใส่เนื้อ ต้มเลือดหมู รอดช่องเผือกใส่น้ำกะทิ และน้ำอัดลม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561


คุณอุไรวรรณ โสภา เลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด โดยมี อ.เสฏฐิ์สิริ สิริจันทกุล และคณะร่วมด้วย พร้อมทั้งบริจาคเงิน 20,000 บาท เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

คุณอุไรวรรณ โสภา เลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

คุณอุไรวรรณ โสภา เลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด โดยมี อ.เสฏฐิ์สิริ สิริจันทกุล และคณะร่วมด้วย พร้อมทั้งบริจาคเงิน 20,000 บาท เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561


ขอขอบพระคุณ คุณวันเชาว์ ผลอ่อนและครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันที่ 7 พฤศจิกายน ด้วยเมนู ข้าวมันไก่ แตงโม และน้ำอัดลม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

คุณวันเชาว์ ผลอ่อนและครอบครัว วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณวันเชาว์ ผลอ่อนและครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันที่ 7 พฤศจิกายน ด้วยเมนู ข้าวมันไก่ แตงโม และน้ำอัดลม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561


คุณฉัฐสุรีย์ รุ่งเจริญ และครอบครัว บริจาคเงิน 10,000 บาท เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เมนู ข้าวหมกไก่ ขนมไทย ผลไม้ ( แตงโม แคนตาลูป ) และน้ำอัดลม พร้อมทั้ง และมอบเครื่องบริโภคให้แก่ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด

คุณฉัฐสุรีย์ รุ่งเจริญ เลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันเกิด วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

คุณฉัฐสุรีย์ รุ่งเจริญ และครอบครัว บริจาคเงิน 10,000 บาท เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เมนู ข้าวหมกไก่ ขนมไทย ผลไม้ ( แตงโม แคนตาลูป ) และน้ำอัดลม พร้อมทั้ง และมอบเครื่องบริโภคให้แก่ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561


ขอขอบพระคุณ คุณศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ บริจาคเงินเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู ต้มยำปลากะพง ลาบเป็ด ไข่ต้มและน้ำแดง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

คุณศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ บริจาคเงินเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู ต้มยำปลากะพง ลาบเป็ด ไข่ต้มและน้ำแดง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561


ขอขอบพระคุณ คุณอาภาภรณ์ สมจิตต์พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิดในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ด้วยเมนู ปลาชอนลุยสวน ต้มยำกระดูกอ่อน ข้าวเหนียวทุเรียนและน้ำอัดลม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

คุณอาภาภรณ์ สมจิตต์พร้อมครอบครัว วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณอาภาภรณ์ สมจิตต์พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิดในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ด้วยเมนู ปลาชอนลุยสวน ต้มยำกระดูกอ่อน ข้าวเหนียวทุเรียนและน้ำอัดลม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561


ขอขอบพระคุณ คุณพิกุล พงษ์เสถียรวงศ์และคุณวิฑูร พงศ์พิทักษ์ บริจาคเงินเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนูต้มยำปลากะพง ลาบปลาดุก และไอศกรีม เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561

คุณพิกุล พงษ์เสถียรวงศ์และคุณวิฑูร พงศ์พิทักษ์ วันที่ 24 ตุลาคม 2561

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณพิกุล พงษ์เสถียรวงศ์และคุณวิฑูร พงศ์พิทักษ์ บริจาคเงินเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนูต้มยำปลากะพง ลาบปลาดุก และไอศกรีม เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561


คุณพรเทพ สิงห์ทะยานและครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ด้วยเมนู ต้มยำปลาหมึก หอยลายผัดฉ่า ขนมสาคูเปียก น้ำฝรั่ง และไอศกรีม

คุณพรเทพ สิงห์ทะยานและครอบครัว วันที่ 21 ตุลาคม 2561

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

คุณพรเทพ สิงห์ทะยานและครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ด้วยเมนู ต้มยำปลาหมึก หอยลายผัดฉ่า ขนมสาคูเปียก น้ำฝรั่ง และไอศกรีม


ขอบพระคุณ พ.อ.นิพนธ์ ฤทธาพรม และคุณสรวิศ ฤทธาพรม จากหน่วยป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (นปอ.) มอบ น้ำผลไม้มาลี 52 ลัง และมีน้ำใจให้แบ่งปันศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคารอีกด้วย

ขอบพระคุณ พ.อ.นิพนธ์ ฤทธาพรม และคุณสรวิศ ฤทธาพรม วันที่ 17 ตุลาคม 2561

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

ขอบพระคุณ พ.อ.นิพนธ์ ฤทธาพรม และคุณสรวิศ ฤทธาพรม จากหน่วยป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (นปอ.) มอบ น้ำผลไม้มาลี 52 ลัง และมีน้ำใจให้แบ่งปันศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคารอีกด้วย วันที่ 17 ตุลาคม 2561


ขอขอบพระคุณ คุณนวลฉวี บุญศิริยะและครอบครัว นำอาหารหลากหลาย เลี้ยงมื้อกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณแม่ ด้วยเมนู ส้มตำ ไกย่าง ลาบหมู ซุปหน่อไม้ ไส้กรอกอีสาน ขนมเค้กและน้ำอัดลม รวมทั้งบริจาคยาสามัญประจำบ้าน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561

คุณนวลฉวี บุญศิริยะและครอบครัว วันที่ 14 ตุลาคม 2561

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณนวลฉวี บุญศิริยะและครอบครัว นำอาหารหลากหลาย เลี้ยงมื้อกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณแม่ ด้วยเมนู ส้มตำ ไกย่าง ลาบหมู ซุปหน่อไม้ ไส้กรอกอีสาน ขนมเค้กและน้ำอัดลม รวมทั้งบริจาคยาสามัญประจำบ้าน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561


เจ้าหน้าที่ และพนักงานคนตาบอด ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค. 2561ด้วยการนั่งสมาธิ และสวดมนต์ ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด

ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที๙ วันที่ 13 ต.ค. 2561

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

เจ้าหน้าที่ และพนักงานคนตาบอด ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค. 2561ด้วยการนั่งสมาธิ และสวดมนต์ ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด


คุณส้มโอ คุณแตงโม และคุณโปเต้ และคณะเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด วันที่ 29 กันยายน 2561 เมนู แกงเขียวหวานไก่ ไข่พะโล้ขาหมูตุ๋น ไก่ทอดพริกไทยดำ ขนมเฉาก๋วย น้ำส้ม และขนมเค้ก

คุณส้มโอ คุณแตงโม และคุณโปเต้ วันที่ 29 กันยายน 2561

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

คุณส้มโอ คุณแตงโม และคุณโปเต้ และคณะเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด วันที่ 29 กันยายน 2561 เมนู แกงเขียวหวานไก่ ไข่พะโล้ขาหมูตุ๋น ไก่ทอดพริกไทยดำ ขนมเฉาก๋วย น้ำส้ม และขนมเค้ก


ขอขอบพระคุณ DEF.3 กลุ่ม GOOGLE นำโดยคุณนนท์ เจ้าของวันเกิด ร่วมด้วยเพื่อนๆพี่ๆ DEF.3 กลุ่ม GOOGLE บริจาคเงินเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยเมนู ไก่ย่าง ต้มแซ่บเนื้อ ไอศกรีม บวชมัน ขนมชนิดต่างๆ รวมทั้งมอบเงินอีกส่วนหนึ่งให้ทางศูนย์ฯ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่

DEF.3 กลุ่ม GOOGLE วันที่ 20 กันยายน 2561

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ DEF.3 กลุ่ม GOOGLE นำโดยคุณนนท์ เจ้าของวันเกิด ร่วมด้วยเพื่อนๆพี่ๆ DEF.3 กลุ่ม GOOGLE บริจาคเงินเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยเมนู ไก่ย่าง ต้มแซ่บเนื้อ ไอศกรีม บวชมัน ขนมชนิดต่างๆ รวมทั้งมอบเงินอีกส่วนหนึ่งให้ทางศูนย์ฯ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561


ขอขอบพระคุณ หจก.เจ.เอ็ม ซิลเบอร์(ไทยแลนด์) บริจาคเงิน เลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสคล้ายเดือนเกิดพนักงานประจำเดือนกันยายน ด้วยเมนู ต้มยำปลากระพง น้ำตกหมู ไอศกรีม และนมกล่อง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

หจก.เจ.เอ็ม ซิลเบอร์(ไทยแลนด์) วันที่ 19 กันยายน 2561

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ หจก.เจ.เอ็ม ซิลเบอร์(ไทยแลนด์) บริจาคเงิน เลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสคล้ายเดือนเกิดพนักงานประจำเดือนกันยายน ด้วยเมนู ต้มยำปลากระพง น้ำตกหมู ไอศกรีม และนมกล่อง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561


ขอขอบพระคุณ คุณปัณรัตน์ นวลทา ทำบุญบริจาคเงินเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู ผัดเผ็ดปลาดุกกรอบ ต้มยำเอ็นแก้ว ขนมหวานรวมมิตร และนมเย็น เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561

คุณปัณรัตน์ นวลทา วันที่ 18 กันยายน 2561

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณปัณรัตน์ นวลทา ทำบุญบริจาคเงินเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู ผัดเผ็ดปลาดุกกรอบ ต้มยำเอ็นแก้ว ขนมหวานรวมมิตร และนมเย็น เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561


โครงการสัมมนาหลักสูตร

โครงการสัมมนาหลักสูตร"งานได้ผล คนเป็นสุข ชีวิตสำเร็จ" วันที่ 1-2 กันยายน 2561

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

โครงการสัมมนาหลักสูตร"งานได้ผล คนเป็นสุข ชีวิตสำเร็จ" จัดขึ้น ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีคุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2561


น้องๆโรงเรียนหอวังนนทบุรี มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค วันที่ 1 กันยายน 2561

น้องๆโรงเรียนหอวังนนทบุรี วันที่ 1 กันยายน 2561

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

น้องๆโรงเรียนหอวังนนทบุรี มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค วันที่ 1 กันยายน 2561


คุณนิธินันธ์ รอดศิริ และครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวัน ได้แก่เมนู ลาบปลาดุก ต้มยำทะเลรวมมิตร ขนมเค้ก ไอศครีมไผ่ทอง และน้ำแดง พร้อมทั้งบริจาคเงิน 4,520 บาท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561

คุณนิธินันธ์ รอดศิริ วันที่ 1 กันยายน 2561

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562

คุณนิธินันธ์ รอดศิริ และครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวัน ได้แก่เมนู ลาบปลาดุก ต้มยำทะเลรวมมิตร ขนมเค้ก ไอศครีมไผ่ทอง และน้ำแดง พร้อมทั้งบริจาคเงิน 4,520 บาท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561


ขอขอบพระคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็ม.ซิลเบอร์(ไทยแลนด์) เลี้ยงไอศกรีมเนื่องในเดือนเกิดพนักงานประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 22 สิงหาคม 2561

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็ม.ซิลเบอร์(ไทยแลนด์) วันที่ 22 สิงหาคม 2561

วันที่ 13 มิถุนายน 2562

ขอขอบพระคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็ม.ซิลเบอร์(ไทยแลนด์) เลี้ยงไอศกรีมเนื่องในเดือนเกิดพนักงานประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 22 สิงหาคม 2561


ขอขอบพระคุณ คุณศศินพร ไชยสวัสดิ์ และเพื่อนๆ บริจาคเงินเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู ยำหอยแครง มัสมั่นเนื้อ ขนมเค้ก นม ขนมบวชเผือก และน้ำอัดลม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561

คุณศศินพร ไชยสวัสดิ์ วันที่ 21 สิงหาคม 2561

วันที่ 13 มิถุนายน 2562

ขอขอบพระคุณ คุณศศินพร ไชยสวัสดิ์ และเพื่อนๆ บริจาคเงินเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู ยำหอยแครง มัสมั่นเนื้อ ขนมเค้ก นม ขนมบวชเผือก และน้ำอัดลม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561


ขอขอบพระคุณ กลุ่ม

ชาวจังหวัดอยุธยา วันที่ 20 สิงหาคม 2561

วันที่ 13 มิถุนายน 2562

ขอขอบพระคุณ กลุ่ม"ชาวจังหวัดอยุธยา" บริจาคเงิน 15,000 บาท เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยเมนู ไก่ย่าง แกงป่ากระดูกอ่อน สลิ่มน้ำกะทิ ชาดำเย็น ขนมเค้กหม้อดิน ขนมถ้วยฟู หมี่กรอบ ขนมสายไหม ขนมเต้าส่วนน้ำกะทิ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561


พิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้งที่ 12 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประธานเปิดโครงการ คุณจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธ

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้งที่ 12 วันที่ 17 สิงหาคม 2561

วันที่ 13 มิถุนายน 2562

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้งที่ 12 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประธานเปิดโครงการ คุณจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีผู้สื่อข่าว ช่องโมโ...


ขอขอบพระคุณ คุณสมชาติ กลัดเพ็ชร์ บริจาคเงินเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ต้มยำรวมมิตร เนื้อย่าง น้ำแข็งใส และนมเย็น เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561

คุณสมชาติ กลัดเพ็ชร์ วันที่ 4 สิงหาคม 2561

วันที่ 13 มิถุนายน 2562

ขอขอบพระคุณ คุณสมชาติ กลัดเพ็ชร์ บริจาคเงินเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ต้มยำรวมมิตร เนื้อย่าง น้ำแข็งใส และนมเย็น เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561


ขอขอบพระคุณ นักศึกษาสถาบันปัญญาภิวัฒน์ เข้าเยี่ยมชม ทำกิจกรรม เพื่อทำสื่อประชาสัมพันธ์ ศุนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

นักศึกษาสถาบันปัญญาภิวัฒน์ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

วันที่ 13 มิถุนายน 2562

ขอขอบพระคุณ นักศึกษาสถาบันปัญญาภิวัฒน์ เข้าเยี่ยมชม ทำกิจกรรม เพื่อทำสื่อประชาสัมพันธ์ ศุนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561


ขอขอบพระคุณ

ชมรมกลุ่มคนเล็กๆที่รักพ่อ วันที่ 21 กรกฎาคม 2561

วันที่ 12 มิถุนายน 2562

ขอขอบพระคุณ "ชมรมกลุ่มคนเล็กๆที่รักพ่อ" ทำกิจกรรมและเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ผัดบล็อคโคลี่ใส่ไก่ ไก่กระเทียม ไข่ดาว ขนม และไอศกรีม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561


ขอขอบพระคุณผู้บริหาร บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด มหาชน ทีมงานและนักแสดงนำจากละครซีรีย์ เรื่องตี๋ใหญ่ 2 ดับเครื่องชน นำโดย คุณเต๋า สมชายเข็มกลัด ร่วมบริจาคเงินให้ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด จำนวน 100,000.-บาท เยี่ยมชมโรงงานและเลี้ยงอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่และพนั

กิจกรรม"เปลี่ยนความมืดเป็นรอยยิ้ม" วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

ขอขอบพระคุณผู้บริหาร บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด มหาชน ทีมงานและนักแสดงนำจากละครซีรีย์ เรื่องตี๋ใหญ่ 2 ดับเครื่องชน นำโดย คุณเต๋า สมชายเข็มกลัด ร่วมบริจาคเงินให้ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด จำนวน 100,000.-บาท เยี่ยมชมโรงงานและเลี้ยงอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมเล่นเกมส์แจกของรางวัลให้คนตาบอ...


ขอขอบพระคุณศิลปินทั้ง 4 ท่าน 1.คุณสล่าวารินท์ ใจจรรย์ทึก 2.คุณธีธัช ธนโชคทวีพร 3.คุณณเรศ จึง 4.คุณศุภมาส ทวีโชติภัทร์ ที่รังสรรค์งานศิลปะลงบนเฟอร์นิเจอร์งานไม้ ที่ผลิตโดยศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด 4 รูปแบบ กลายเป็นงานศิลปะที่ผสมผสานกับลงตัว สวยงาม งานจัดแสดงถ

งานนิทรรศการรูปภาพ "I SEE" 13 กรกฎาคม 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

ขอขอบพระคุณศิลปินทั้ง 4 ท่าน 1.คุณสล่าวารินท์ ใจจรรย์ทึก 2.คุณธีธัช ธนโชคทวีพร 3.คุณณเรศ จึง 4.คุณศุภมาส ทวีโชติภัทร์ ที่รังสรรค์งานศิลปะลงบนเฟอร์นิเจอร์งานไม้ ที่ผลิตโดยศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด 4 รูปแบบ กลายเป็นงานศิลปะที่ผสมผสานกับลงตัว สวยงาม งานจัดแสดงถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ชั้น 23 บริเว...


ขอขอบพระคุณ นักศึกษา CP ALL ACADEMY เข้ามาทำกิจกรรม เลี้ยงอาหารและขนมมื้อกลางวัน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

นักศึกษา CP ALL ACADEMY วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

ขอขอบพระคุณ นักศึกษา CP ALL ACADEMY เข้ามาทำกิจกรรม เลี้ยงอาหารและขนมมื้อกลางวัน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561


ขอขอบพระคุณ คุณศิรินันท์ กลัดเพ็ชร์ บริจาคเงินเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

คุณศิรินันท์ กลัดเพ็ชร์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

ขอขอบพระคุณ คุณศิรินันท์ กลัดเพ็ชร์ บริจาคเงินเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561


ขอขอบพระคุณ คุณฉันทมน แนวบุญเนียร ประธานมูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท ประธานโครงการประกวดหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น และคณะกรรมการฯ เข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และการทำงานของศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

ประธานมูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท วันที่ 4 กรกฎาคม 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

ขอขอบพระคุณ คุณฉันทมน แนวบุญเนียร ประธานมูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท ประธานโครงการประกวดหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น และคณะกรรมการฯ เข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และการทำงานของศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561


ขอขอบพระคุณ คุณป้าจุไร (ป้าแป้ด)ที่นำบะหมี่และอาหาร มาเลี้ยงอาหารกลางวัน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

คุณป้าจุไร (ป้าแป้ด) วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

ขอขอบพระคุณ คุณป้าจุไร (ป้าแป้ด)ที่นำบะหมี่และอาหาร มาเลี้ยงอาหารกลางวัน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561


ขอขอบพระคุณ คุณฐานิญา นันทิธนะภาส (พี่เล็ก) ประธานกลุ่ม Dee Project นำทีมสมาชิกครอบครัว CSR Dee Project ไปมอบความสุข เสียงเพลง สร้างเสียงหัวเราะ เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานคนตาบอด ด้วยเมนู ผัดไทยกุ้งสด ส้มตำ ลาบไก่ ลาบหมู ลาบเนื้อ ไก่ทอด

กลุ่ม DEE PROJECT. วันที่ 30 มิถุนายน 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

ขอขอบพระคุณ คุณฐานิญา นันทิธนะภาส (พี่เล็ก) ประธานกลุ่ม Dee Project นำทีมสมาชิกครอบครัว CSR Dee Project ไปมอบความสุข เสียงเพลง สร้างเสียงหัวเราะ เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานคนตาบอด ด้วยเมนู ผัดไทยกุ้งสด ส้มตำ ลาบไก่ ลาบหมู ลาบเนื้อ ไก่ทอด คอหมูย่างจิ้มแจ่ว ต้มแซ่บกระดูกแก้ว คร...


ขอขอบพระคุณ นางสาวกิตวิภา ผุดผ่อง และครอบครัว บริจาคเครื่องอุปโภค- บริโภค เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561

นางสาวกิตวิภา ผุดผ่อง วันที่ 23 มิถุนายน 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

ขอขอบพระคุณ นางสาวกิตวิภา ผุดผ่อง และครอบครัว บริจาคเครื่องอุปโภค- บริโภค เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561


ขอขอบพระคุณ อาจารย์ขวัญฉัตร ครองวรฉัตร เลี้ยงอาหารเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ละฉลองจบ ดร.ท่านสุธน จิตร์มั่น ด้วยเมนู ข้าวหมูกรอบ ข้าวหน้าเป็ด ก๋วยเตี๋ยวเป็ด ไอศกรีม และน้ำลำใย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561

อาจารย์ขวัญฉัตร ครองวรฉัตร วันที่ 23 มิถุนายน 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ขวัญฉัตร ครองวรฉัตร เลี้ยงอาหารเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ละฉลองจบ ดร.ท่านสุธน จิตร์มั่น ด้วยเมนู ข้าวหมูกรอบ ข้าวหน้าเป็ด ก๋วยเตี๋ยวเป็ด ไอศกรีม และน้ำลำใย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561


ขอขอบพระคุณ คุณธนิตา ฑีฆะกุล ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ และคณะ คุณเสริมสุข สูงศักดิ์ บริจาคเงินเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิด และลงมือปรุงด้วยเมนู แกงไตปลา เห็ดทอด ซี่โครงหมูทอด เฉาก๊วยและน้ำชาดำเย็น เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 256

คุณธนิตา ฑีฆะกุล ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ และคณะ วันที่ 17 มิถุนายน 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

ขอขอบพระคุณ คุณธนิตา ฑีฆะกุล ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ และคณะ คุณเสริมสุข สูงศักดิ์ บริจาคเงินเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิด และลงมือปรุงด้วยเมนู แกงไตปลา เห็ดทอด ซี่โครงหมูทอด เฉาก๊วยและน้ำชาดำเย็น เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561


ขอขอบพระคุณ ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริจาคเงินเข้ากองทุนศูนย์และเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ลาบหมู ไก่ทอด ข้าวเหนียว น้ำอัดลมและไอศกรีม มอบเสื้อผ้ามือสอง อุดหนุนผลิตภัณฑ์ฝีมือคนตาบอดและเยี่ยมชมการทำงานของพนักงาน เมื่อวันที่ 12 ม

ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ 12 มิถุนายน 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

ขอขอบพระคุณ ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริจาคเงินเข้ากองทุนศูนย์และเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ลาบหมู ไก่ทอด ข้าวเหนียว น้ำอัดลมและไอศกรีม มอบเสื้อผ้ามือสอง อุดหนุนผลิตภัณฑ์ฝีมือคนตาบอดและเยี่ยมชมการทำงานของพนักงาน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561


ขอขอบพระคุณ คณะแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางปะกอก 9 เข้ามาตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561

ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 วันที่ 11 มิถุนายน 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

ขอขอบพระคุณ คณะแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางปะกอก 9 เข้ามาตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561


ขอขอบพระคุณ คุณมนชนก สกุลธัญญลักษณ์และครอบครัว บริจาคเงิน เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู ต้มยำปลากระพง คอหมูย่าง นมเย็น และเงาะ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561

คุณมนชนก สกุลธัญญลักษณ์และครอบครัว วันที่ 10 มิถุนายน 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

ขอขอบพระคุณ คุณมนชนก สกุลธัญญลักษณ์และครอบครัว บริจาคเงิน เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู ต้มยำปลากระพง คอหมูย่าง นมเย็น และเงาะ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561


ขอขอบพระคุณ คณะผู้ปฏิบัติงานจากสำนักตรวจสอบภายในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด บริจาคเงินรวมทั้งสิ้น 19,200 บาท และเครื่องอุปโภค - บริโภค เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561

คณะผู้ปฏิบัติงานจากสำนักตรวจสอบภายในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ 4 มิถุนายน 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

ขอขอบพระคุณ คณะผู้ปฏิบัติงานจากสำนักตรวจสอบภายในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด บริจาคเงินรวมทั้งสิ้น 19,200 บาท และเครื่องอุปโภค - บริโภค เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561


ขอขอบพระคุณ บริษัท พาณิชยการแห่งประเทศไทย จำกัด บริจาคข้าวโพดหวาน จำนวน 70 ลัง แก่ ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561

บริษัท พาณิชยการแห่งประเทศไทย จำกัด วันที่ 2 มิถุนายน 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

ขอขอบพระคุณ บริษัท พาณิชยการแห่งประเทศไทย จำกัด บริจาคข้าวโพดหวาน จำนวน 70 ลัง แก่ ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561


ขอขอบพระคุณ การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย บางกรวย นนทบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด ก่อนพาคณะเจ้าหน้าที่และพนักงานมาบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย บางกรวย นนทบุรี วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

ขอขอบพระคุณ การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย บางกรวย นนทบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด ก่อนพาคณะเจ้าหน้าที่และพนักงานมาบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561


ขอขอบพระคุณ คุณพิชยา และครอบครัว ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิดบุตรสาว ด้วยเมนู ผัดเผ็ดกบ ต้มแซ่บกระดูกอ่อน ลอดช่องน้ำกะทิและขนมหวาน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561

คุณพิชยา และครอบครัว วันที่ 26 พฤษภาคม 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

ขอขอบพระคุณ คุณพิชยา และครอบครัว ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิดบุตรสาว ด้วยเมนู ผัดเผ็ดกบ ต้มแซ่บกระดูกอ่อน ลอดช่องน้ำกะทิและขนมหวาน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561


คุณยุทธการ เกตุดารา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายคณะกิจกรรมฝ่ายตลาด และเจ้าหน้าที่การยาสูบ แห่งประเทศไทย บริจาคปฎิทินมือสอง เพื่อใช้ประโยชน์ ภายในศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด ปากเกร็ด นนทบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

คุณยุทธการ เกตุดารา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายคณะกิจกรรมฝ่ายตลาด วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

คุณยุทธการ เกตุดารา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายคณะกิจกรรมฝ่ายตลาด และเจ้าหน้าที่การยาสูบ แห่งประเทศไทย บริจาคปฎิทินมือสอง เพื่อใช้ประโยชน์ ภายในศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด ปากเกร็ด นนทบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561


ขอขอบพระคุณ คุณศิรภพ จิรภิญโญ บริจาคเงินเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู สุกี้ทะเล เฉาก๊วย และผลไม้ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

คุณศิรภพ จิรภิญโญ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

ขอขอบพระคุณ คุณศิรภพ จิรภิญโญ บริจาคเงินเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู สุกี้ทะเล เฉาก๊วย และผลไม้ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561


ขอขอบพระคุณ ดร.บุณยานุช ศิริโชติ พร้อมครอบครัวเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู ข้าวหมกไก่ ข้าวเหนียวมะม่วง และน้ำเก็กฮวย รวมทั้งมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

ดร.บุณยานุช ศิริโชติ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

ขอขอบพระคุณ ดร.บุณยานุช ศิริโชติ พร้อมครอบครัวเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู ข้าวหมกไก่ ข้าวเหนียวมะม่วง และน้ำเก็กฮวย รวมทั้งมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561


ขอขอบพระคุณ สำนักงานเขตคลองเตย ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ บริจาคปฎิทินมือสอง เพื่อใช้ประโยขน์ สำหรับศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด ปากเกร็ด นนทบุรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

สำนักงานเขตคลองเตย ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

ขอขอบพระคุณ สำนักงานเขตคลองเตย ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ บริจาคปฎิทินมือสอง เพื่อใช้ประโยขน์ สำหรับศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด ปากเกร็ด นนทบุรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561


ขอขอบพระคุณ คุณแหม่ม (เสริมสุข สูงศักดิ์) และเพื่อนๆ ร่วมกันทำบุญด้วยการจัดทำดอกไม้แต่งหน้าองค์พระประธานให้กับศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คุณแหม่ม (เสริมสุข สูงศักดิ์) และเพื่อนๆ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

ขอขอบพระคุณ คุณแหม่ม (เสริมสุข สูงศักดิ์) และเพื่อนๆ ร่วมกันทำบุญด้วยการจัดทำดอกไม้แต่งหน้าองค์พระประธานให้กับศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์


คุณรัชตา วณิชเสถียร และครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 และบริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท

คุณรัชตา วณิชเสถียร วันที่ 13 พฤษภาคม 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

คุณรัชตา วณิชเสถียร และครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 และบริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท


ขอขอบพระคุณ คุณสุภภร จิรรัชต์ และคุณฉัตรชัย ประทุมมาลย์ บริจาคเงินเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู ไก่ทอด แกงคั่วหน่อไม้ใส่หมู ข้าวเหนียวมะม่วง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

คุณสุภภร จิรรัชต์ และคุณฉัตรชัย ประทุมมาลย์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณสุภภร จิรรัชต์ และคุณฉัตรชัย ประทุมมาลย์ บริจาคเงินเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู ไก่ทอด แกงคั่วหน่อไม้ใส่หมู ข้าวเหนียวมะม่วง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561


ขอขอบพระคุณ คุณปริศนา สิงหพงษ์ คุณธัญญ์รัตน์ พูลวรลภย์ คุณจรรยา ลิ่มศิวะวงศ์ และ น.ต.หญิงภารดี มีชูบท บริจาคเงิน 1,200 บาท ทำขนมนึ่งมื้อกลางวันด้วยเมนู ขนมกล้วย ขนมฟักทอง(นึ่งแบบสดใหม่) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561

คุณปริศนา สิงหพงษ์ คุณธัญญ์รัตน์ พูลวรลภย์ คุณจรรยา ลิ่มศิวะวงศ์ และ น.ต.หญิงภารดี มีชูบท เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณปริศนา สิงหพงษ์ คุณธัญญ์รัตน์ พูลวรลภย์ คุณจรรยา ลิ่มศิวะวงศ์ และ น.ต.หญิงภารดี มีชูบท บริจาคเงิน 1,200 บาท ทำขนมนึ่งมื้อกลางวันด้วยเมนู ขนมกล้วย ขนมฟักทอง(นึ่งแบบสดใหม่) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561


ขอขอบพระคุณ คุณภาวดี กฤษดาธิการ คุณดารินทร์ อร่ามเรืองนาม และครอบครัว บริจาคเงิน 13,200 บาท เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู ต้มยำไข่ปลา ผัดกระเพราทะเล ไอศครีม และน้ำอัดลม อีกส่วนหนึ่ง บริจาคเข้าโครงการสร้างป้อมยาม อีกทั้งยังมอบยาด

คุณภาวดี กฤษดาธิการและคุณดารินทร์ อร่ามเรืองนาม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณภาวดี กฤษดาธิการ คุณดารินทร์ อร่ามเรืองนาม และครอบครัว บริจาคเงิน 13,200 บาท เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู ต้มยำไข่ปลา ผัดกระเพราทะเล ไอศครีม และน้ำอัดลม อีกส่วนหนึ่ง บริจาคเข้าโครงการสร้างป้อมยาม อีกทั้งยังมอบยาดมให้เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคน เมื่อวัน...


ขอขอบพระคุณ คุณพฤกษา เฟื่องฟุ้ง และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 3,000 บาทและเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันเกิดด้วยเมนู ข้าวมันไก่ต้ม - ไก่ทอด ขนมเค้กโบราณ น้ำอัญชัญและน้ำแดง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

คุณพฤกษา เฟื่องฟุ้ง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณพฤกษา เฟื่องฟุ้ง และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 3,000 บาทและเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันเกิดด้วยเมนู ข้าวมันไก่ต้ม - ไก่ทอด ขนมเค้กโบราณ น้ำอัญชัญและน้ำแดง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561


ขอขอบพระคุณ คุณพิชัย สุขเกษม และ ด.ช.สิรวิชญ์ เลิศศรี พร้อมครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู ต้มยำขาหมู น้ำตกหมู ส้มตำ ข้าวเหนียว ขนมหวาน แตงโมและนมเปรี้ยว รวมทั้งบริจาคเงินสร้างป้อมยาม อุดหนุนผลิตภัณฑ์ฝีมือคนตาบอด เมื่อวันที่ 28

คุณพิชัย สุขเกษม และ ด.ช.สิรวิชญ์ เลิศศรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณพิชัย สุขเกษม และ ด.ช.สิรวิชญ์ เลิศศรี พร้อมครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู ต้มยำขาหมู น้ำตกหมู ส้มตำ ข้าวเหนียว ขนมหวาน แตงโมและนมเปรี้ยว รวมทั้งบริจาคเงินสร้างป้อมยาม อุดหนุนผลิตภัณฑ์ฝีมือคนตาบอด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561


ขอขอบพระคุณ ด.ญ.พัชรพร พุฒตาล และครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู กระเพาะปลา ราดหน้า น้ำโอเลี้ยง และขนมวุ้นสี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ด.ญ.พัชรพร พุฒตาล และครอบครัว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

ขอขอบพระคุณ ด.ญ.พัชรพร พุฒตาล และครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู กระเพาะปลา ราดหน้า น้ำโอเลี้ยง และขนมวุ้นสี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561


น.ส.เกษราภรณ์ สวยที่สุด และ น.ส.จนิสตา อาหมัด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอทดสอบและเก็บข้อมูล เครื่องนำทางผู้พิการทางสายตาด้วยอัลตร้าโซนิค เพื่อช่วยผุ้พิการทางสายตาให้สามารถ

นศ.ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทดสอบเครื่องนำทางผู้พิการทางสายตา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

น.ส.เกษราภรณ์ สวยที่สุด และ น.ส.จนิสตา อาหมัด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอทดสอบและเก็บข้อมูล เครื่องนำทางผู้พิการทางสายตาด้วยอัลตร้าโซนิค เพื่อช่วยผุ้พิการทางสายตาให้สามารถดำรงชีวิตประจำได้อย่างปลอดภัย เมื่อวันท...


คุณจินตนา กลับเนียมและครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันครบรอบวันเกิด ด้วยเมนู ต้มไก่พะโล้ ทอดมัน กระเพราไก่ ขนมเค้กชิฟฟ่อน น้ำเก็กฮวย รวมทั้งบริจาคเงิน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561

คุณจินตนา กลับเนียมและครอบครัว วันที่ 17 เมษายน 2561

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

คุณจินตนา กลับเนียมและครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันครบรอบวันเกิด ด้วยเมนู ต้มไก่พะโล้ ทอดมัน กระเพราไก่ ขนมเค้กชิฟฟ่อน น้ำเก็กฮวย รวมทั้งบริจาคเงิน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561


Blind Can See สร้างฝันปันรัก บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด โดยผลิตภัณฑ์ เดอปารี บาย ไฮคลาส เลี้ยงอาหารกลางวันและจัดกิจกรรม  วันที่ 17 สิงหาคม 2560

Blind Can See สร้างฝันปันรัก บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด โดยผลิตภัณฑ์ เดอปารี บาย ไฮคลาส เลี้ยงอาหารกลางวันและจัดกิจกรรม วันที่ 17 สิงหาคม 2560

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

Blind Can See สร้างฝันปันรัก โดย บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด โดยผลิตภัณฑ์ เดอปารี บาย ไฮคลาส เลี้ยงอาหารกลางวันและจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลง โดยมีคุณลูกเกตุ เมทินี กิ่งโพยม ชาร์พเพิร์ล ให้เกียรติเป็นกรรมการในครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้งมอบผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท ไลอ้อนให้แก่เจ้าหน้าที่และพน...


ขอขอบพระคุณ คุณสุนันทา ขาวพัฒนวรรณและครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ข้าวมันไก่ ลอดช่องน้ำกะทิ ขนมปังสังขยา ข้าวเหนียวหน้าต่างๆ เค้ก นมกล่อง น้ำมะพร้าว รงมทั้งบริจาคเครื่องอุปโภค - บริโภค ยารักษาโรค เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดเมื่อวันที่ 7 เมษ

คุณสุนันทา ขาวพัฒนวรรณและครอบครัว วันที่ 7 เมษายน 2561

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณสุนันทา ขาวพัฒนวรรณและครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ข้าวมันไก่ ลอดช่องน้ำกะทิ ขนมปังสังขยา ข้าวเหนียวหน้าต่างๆ เค้ก นมกล่อง น้ำมะพร้าว รงมทั้งบริจาคเครื่องอุปโภค - บริโภค ยารักษาโรค เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561


ร่วมงานปีใหม่ไทย ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561

ร่วมงานปีใหม่ไทย ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ร่วมงานปีใหม่ไทย ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ และรับมอบเกียรติบัตร โดยมีผู้รับจากศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด จำนวน 2 คน คือ นายทวีพงษ์ บุญธงและนายเฉลียว ด้วงช้างเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561


ขอขอบพระคุณ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชม สัมภาษณ์ผู้พิการทางสายตา รวมทั้งมอบเงินเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวัน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 12 มีนาคม 2561

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ขอขอบพระคุณ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชม สัมภาษณ์ผู้พิการทางสายตา รวมทั้งมอบเงินเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวัน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561


ขอขอบพระคุณ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บริจาคเงิน เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยเมนู ลาบปลาดุก ต้มยำไก่บ้าน ขนมปัง และน้ำแดง รวมทั้งอุดหนุนผลิตภัณฑ์ ฝีมือผู้บกพร่องทางการมองเห็น เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 8 มีนาคม 2561

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ขอขอบพระคุณ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บริจาคเงิน เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยเมนู ลาบปลาดุก ต้มยำไก่บ้าน ขนมปัง และน้ำแดง รวมทั้งอุดหนุนผลิตภัณฑ์ ฝีมือผู้บกพร่องทางการมองเห็น เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561


ขอขอบพระคุณ คุณปานิชา บัวจูม และครอบครัว บริจาคเงิน 5,000 บาท เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยเมนู ข้าวหมกไก่ น้ำแข็งใส และน้ำกระเจี๊ยบ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561

คุณปานิชา บัวจูม และครอบครัว วันที่ 3 มีนาคม 2561

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณปานิชา บัวจูม และครอบครัว บริจาคเงิน 5,000 บาท เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยเมนู ข้าวหมกไก่ น้ำแข็งใส และน้ำกระเจี๊ยบ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561


คุณบุญนาค อ่อนเปรี้ยว พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ต้มยำกุ้ง คอหมูย่าง ขนมหวานรวมมิตร และมื้อเย็นด้วยเมนู ผัดฉ่าทะเล ต้มแซ่บเนื้อ ขนมโดนัท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

คุณบุญนาค อ่อนเปรี้ยว พร้อมครอบครัว วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

คุณบุญนาค อ่อนเปรี้ยว พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ต้มยำกุ้ง คอหมูย่าง ขนมหวานรวมมิตร และมื้อเย็นด้วยเมนู ผัดฉ่าทะเล ต้มแซ่บเนื้อ ขนมโดนัท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561


คุณลูกหมู นักศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเข้าเยี่ยมชม ศึกษาการใช้ชีวิตในการทำงาน ของผู้พิการทางสายตา โดยจำลองการเป็นผู้พิการฝึกงานในแผนกต่างๆ ทั้งการเดิน งานขัดกระดาษทราย และประกอบโต๊ะสนาม เพื่อต่อยอดการช่วยเหลือผู้พิการในอนา

คุณลูกหมู นักศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

คุณลูกหมู นักศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเข้าเยี่ยมชม ศึกษาการใช้ชีวิตในการทำงาน ของผู้พิการทางสายตา โดยจำลองการเป็นผู้พิการฝึกงานในแผนกต่างๆ ทั้งการเดิน งานขัดกระดาษทราย และประกอบโต๊ะสนาม เพื่อต่อยอดการช่วยเหลือผู้พิการในอนาคต เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561


ขอขอบพระคุณ คุณจันทิมา กิตติวัฒนาชัย บริจาคเงิน เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู ต้มยำปลากระพง เนื้อเค็มทอด หมูทอด ข้าวเหนียว ขนมหวานทับทิมกรอบ และน้ำโอเลี้ยง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

คุณจันทิมา กิตติวัฒนาชัย วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณจันทิมา กิตติวัฒนาชัย บริจาคเงิน เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู ต้มยำปลากระพง เนื้อเค็มทอด หมูทอด ข้าวเหนียว ขนมหวานทับทิมกรอบ และน้ำโอเลี้ยง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561


ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาสาธุประดิษฐ์ เลี้ยงอาหารกลางวัน ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เมนูอาหาร ลาบปลาดุก ต้มยำกระดูกหมูอ่อน ของหวานไอศครีม

เจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาสาธุประดิษฐ์ วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาสาธุประดิษฐ์ เลี้ยงอาหารกลางวัน ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เมนูอาหาร ลาบปลาดุก ต้มยำกระดูกหมูอ่อน ของหวานไอศครีม


ขอขอบพระคุณ คุณสรวงสดุดี ปีตาวงค์ และเพื่อนๆ

คุณสรวงสดุดี ปีตาวงค์ และเพื่อนๆ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ขอขอบพระคุณ คุณสรวงสดุดี ปีตาวงค์ และเพื่อนๆ "ทีมงานกลุ่มคนเล็กๆที่รักพ่อ" เลี้ยงอาหารกลางวันด้วยเมนู ข้าวหมกไก่ นมเย็น และไอศกรีม เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561


ขอบพระคุณ คุณบุญสืบ เสมคำ พร้อมครอบครัวและเพื่อนๆ บริจาคเงินเข้าโครงการสร้างป้อมยาม และ เลี้ยงอาหารกลางวันและเย็น เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู ส้มตำกุ้งสด น้ำตกหมู ไก่ย่าง ข้าวเหนียว และผลไม้ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

คุณบุญสืบ เสมคำ พร้อมครอบครัวและเพื่อนๆ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ขอบพระคุณ คุณบุญสืบ เสมคำ พร้อมครอบครัวและเพื่อนๆ บริจาคเงินเข้าโครงการสร้างป้อมยาม และ เลี้ยงอาหารกลางวันและเย็น เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู ส้มตำกุ้งสด น้ำตกหมู ไก่ย่าง ข้าวเหนียว และผลไม้ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561


คณะนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔/๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี เลี้ยงไอศกรีมมหาชัย มื้อกลางวัน พร้อมมอบเสียงเพลง ให้ผู้พิการทางสายตา เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑

คณะนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔/๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

คณะนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔/๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี เลี้ยงไอศกรีมมหาชัย มื้อกลางวัน พร้อมมอบเสียงเพลง ให้ผู้พิการทางสายตา เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑


Mr.Loranzo Jimeno (Executive Director of VIBES) VIBES Inc. Cainta, Rizal, Philippines

Mr.Loranzo Jimeno (Executive Director of VIBES) VIBES Inc. Cainta, Rizal, Philippines วันที่ 19 มกราคม 2561

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

Mr.Loranzo Jimeno (Executive Director of VIBES) VIBES Inc. Cainta, Rizal, Philippines เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประวัติความเป็นมา โรงงาน ห้องโชว์สินค้า โรงอาหาร ศาลานวดแผนไทย พร้อมการนำโดยเจ้าหน้าที่ล่ามแปลภาษาจาก มูลนิธิธรรมิกชนเพื...


คุณอัจฉราภรณ์ - คุณสุราช เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด ปากเกร็ด นนทบุรี เลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ผัดปลาดุก แกงส้มชะอมไข่ ขนมหวานลอดช่อง และน้ำแดง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561

คุณอัจฉราภรณ์ - คุณสุราช วันที่ 26 มกราคม 2561

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

คุณอัจฉราภรณ์ - คุณสุราช เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด ปากเกร็ด นนทบุรี เลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเมนู ผัดปลาดุก แกงส้มชะอมไข่ ขนมหวานลอดช่อง และน้ำแดง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561


คุณอังคณา ดำริการเลิศพร้อมครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู ต้มแซ่บเนื้อ น้ำตกหมู ขนมโดนัท และน้ำหวาน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

คุณอังคณา ดำริการเลิศ วันที่ 18 มกราคม 2561

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

คุณอังคณา ดำริการเลิศพร้อมครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ด้วยเมนู ต้มแซ่บเนื้อ น้ำตกหมู ขนมโดนัท และน้ำหวาน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561


ชมรมไทย-จีนมิตรสัมพันธ์ปทุมธานี เลี้ยงอาหารกลางวันด้วยเมนู ไก่ตุ๋น ต้มเยื่อไผ่ ผัดผักรวมกุ้ง และไอศกรีม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561

ชมรมไทย-จีนมิตรสัมพันธ์ปทุมธานี วันที่ 6 มกราคม 2561

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ชมรมไทย-จีนมิตรสัมพันธ์ปทุมธานี เลี้ยงอาหารกลางวันด้วยเมนู ไก่ตุ๋น ต้มเยื่อไผ่ ผัดผักรวมกุ้ง และไอศกรีม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561


คุณสมชาย เลิศสมิทวงศ์และครอบครัว

คุณสมชาย เลิศสมิทวงศ์และครอบครัว วันที่ 26 ธันวาคม 2560

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

คุณสมชาย เลิศสมิทวงศ์ และครอบครัวมหาชัยไอศครีม เลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ด้วยเมนู ไก่ทอด ต้มแซ่บ ลาบหมู และไอศครีมกะทิสดของมหาชัย พร้อมให้ข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิต รวมทั้งอวยพรเจ้าหน้าที่และพนักงานคนตาบอดให้สู้ชีวิต เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560


จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดประจำปี 2561

จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด ประจำปี 2561 (วันที่ 26 ธันวาคม 2560)

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด จัดกิจกรรรมสันทนาการวันขึ้นปีใหม่ 2561 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และพนักงานคนตาบอด โดยภาคเช้านิมนต์พระสงฆ์ ให้พรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และทำกิจกรรมแข่งเกมส์ ประกวดร้องเพลง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560


คุณข้าวตู พลพจน์

คุณข้าวตู พลพจน์ เลี้ยงอาหารกลางวัน วันที่ 20 ธันวาคม 2560

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

คุณข้าวตู พลพจน์ หรือพระราหูในละคร "เทพสามฤดู" บริจาคเงิน 5,000.- บาท เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยเมนู ลาบเป็ด ต้มเยื่อไผ่ ไอศกรีม เต้าหู้นมสด และน้ำกระเจี๊ยบ เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด วันที่ 20 ธันวาคม 2560 และทางแฟนคลับร่วมบริจาคเงินสมทบอีกส่วนหนึ่ง


โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้งที่ 11

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้งที่ 11 วันที่ 17 ธันวาคม 2560

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

วันที่ 17 ธันวาคม 2560

ทางศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้งที่ 11 จัดขึ้นเพื่อนำเจ้าหน้าที่และพนักงานคนตาบอด บุคคลทั่วไปที่สนใจฝึกปฎิบัติธรรมภายใต้แนวคิด "การทำงานคือการปฎิบัติธรรม"&...


นิทรรศการศิลปกรรม

นิทรรศการศิลปกรรม "MIND"ใน...ความทรงจำ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

นิทรรศการศิลปกรรม "MIND"ใน...ความทรงจำ จากใจของลูกเพื่อความทรงจำตลอด...กาล จัดแสดง วันที่ 4-31 ตุลาคม 2560 ณ Party House One ชั้น1 โรงแรม Siam@Siam Design Hotel Bangkok(ปทุมวัน) รายได้จากการประมูลภาพวันเปิดงาน มอบให้ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศ...


ขอขอบพระคุณผู้บริหาร บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด มหาชน ทีมงานและนักแสดงนำจากละครซีรีย์ เรื่องตี๋ใหญ่ 2 ดับเครื่องชน นำโดย คุณเต๋า สมชายเข็มกลัด ร่วมบริจาคเงินให้ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด จำนวน 100,000.-บาท เยี่ยมชมโรงงานและเลี้ยงอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่และพนั

กิจกรรม"เปลี่ยนความมืดเป็นรอยยิ้ม" วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ขอขอบพระคุณผู้บริหาร บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด มหาชน ทีมงานและนักแสดงนำจากละครซีรีย์ เรื่องตี๋ใหญ่ 2 ดับเครื่องชน นำโดย คุณเต๋า สมชายเข็มกลัด ร่วมบริจาคเงินให้ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด จำนวน 100,000.-บาท เยี่ยมชมโรงงานและเลี้ยงอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมเล่นเกมส์แจกของรางวัลให้คนตาบอ...


พิธิเปิดอาคาร “อาคารคุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์

พิธิเปิดอาคาร “อาคารคุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์" วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

วันที่ 4 กันยายน 2561

เนื่องจากอาคารภายในศูนย์ฯ เป็นชั้นเดียว ได้ก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2525 จึงมีสภาพเก่าและทรุดโทรมตามกาลเวลา และยังอยู่ในเขตเสี่ยง ต่อการถูกน้ำท่วมหลังจากวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553 คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแ...


ผู้ผลิตมิวสิควีดีโอเพลง บันทึกเทป MV อัลบั้มพิเศษ น้อง ๆ ร้องเพลงพี่นาง โดยต่าย อรทัย

ผู้ผลิตมิวสิควีดีโอเพลง บันทึกเทป MV อัลบั้มพิเศษ น้อง ๆ ร้องเพลงพี่นาง โดยต่าย อรทัย

วันที่ 4 กันยายน 2561

ผู้ผลิตมิวสิควีดีโอเพลง บริษัท GO PRODUCTION (1995) ได้รับมอบหมายจาก บริษัท แกรมมี่โกลด์ ให้เป็นผู้ผลิตมิวสิควีดีโอเพลงอัลบั้มพิเศษน้อง ๆ ร้องเพลงพี่นาง ศิลปิน ต่าย อรทัย ดอกอ้อ ทุ่งทอง ก้านตอง ทุ่งเงิน เพื่อออกอากาศในรายการเพลงทางสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวีทั่วประเทศ จึงได้ขอความอนุเคราะห์สถานขอ...


พระกับตาบอดในวันเกิดคุณยาย

ฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 99 ปี คุณยายยุพิน เจริญวัฒนานนท์

วันที่ 4 กันยายน 2561

คุณวิษา เจริญวัฒนานนท์ บุตรีพร้อมด้วยญาติและหลานๆ จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวัน(โต๊ะจีน) แก่คนตาบอดและผู้ร่วมงานเพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่...คุณยายยุพิน เจริญวัฒนานนท์ ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 99 ปี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 โดยนิมนต์พระแสดงธรรมะ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำเงินเข้ากองทุนศูนย์พัฒนาอาช...


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.