มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ภาพผู้หญิง

"ฝ่าลู่ทางชีวิตต้องคิดเฝ้าย้อมใจ โลกมืดมนเพียงใดหัวใจอย่าคร้ามเกรง  ตั้งหน้าชื่นเอาไว้ย้อมใจด้วยเพลง ไยนึกกลัวหวาดเกรงยิ้มสู้"

มูลนิธิปณิธานสานความรู้ แก่เพื่อนผู้พิการการมองเห็น ได้ฝึกฝนวิชาชาญ ควรบำเพ็ญ เพื่อจักเป็นงานอาชีพสำหรับตน ให้ช่วยตนช่วยสังคมช่วยชาติได้ เช่นปวงชนทั่วไปทุกแห่งหน ยิ้มสู้อุปสรรคได้ไร้กังวล เป็นหนึ่งคนแห่งสังคม สมภาคภูมิ


ข่าวสารต่าง ๆ

ข่าวสารต่าง ๆ

โครงการสัมมนานานาชาติ 80 ปี “การศึกษาคนตาบอดไทย เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับคนตาบอดในประเทศไทย: เปิดเพดานความคาดหวังสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”
วันที่ 21 เมษายน 2562

โครงการสัมมนานานาชาติ 80 ปี จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อสัมมนาที่ชื่อว่า “การศึกษาคนตาบอดไทย เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับคนตาบอดในประเทศไทย : เปิดเพดานความคาดหวังสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”

 

 

 

 

 

กรอบกำหนดการ

 

 

Download กำหนดการทั้งหมด

 

Download เอกสารการนำเสนอแต่ละหัวข้อ

Temp pictureขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมตอบแบบสำรวจทัศนคติ ความรับรู้ และความคิดเห็นต่อผู้พิการทางสายตา 
วันที่ 21 เมษายน 2562

เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปีการศึกษาคนตาบอดไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมตอบแบบสำรวจทัศนคติ ความรับรู้ และความคิดเห็นต่อผู้พิการทางสายตา 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-IQmA1ms6-N5sMDf8iHoQlFAaB7f8yEPQyHAQlL5G9_PTOA/viewform

 

คุณสุกุล  ศิวยาธร  พร้อมครอบครัว บริจาคเงินให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
วันที่ 18 เมษายน 2562

คุณสุกุล  ศิวยาธร  พร้อมครอบครัว บริจาคเงินให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

( วันที่ 17 เมษายน 2562 ) : คุณสุกุล  ศิวยาธร  พร้อมครอบครัว บริจาคเงินให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  โดยมี นางรสพร  นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทยฯ และนางสาวจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ  ให้การต้อนรับ และรับมอบเงินบริจาคดังกล่าว

ศูนย์ต่าง ๆ

ศูนย์ต่าง ๆ


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ


การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฝีมือคนตาบอด เป็นการสร้างอาชีพและให้อนาคต

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
เป็นรูปโลโก้ของอาสาสมัคร เป็นทรงกลม พื้นสีฟ้า มีรูปฝ่ามือและหัวใจสีขาว อยู่บนพื้นสีฟ้า
งานอาสาสมัคร

ร่วมเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตากับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยงานอาสาสมัคร

รูปโลโก้วงกลมสีฟ้า ในภาพมีเงาคน 3 คนสีขาวชูมือขึ้นเหนือศรีษะทั้ง 3 คน แสดงความสนุกสนาน
ร่วมสนับสนุนกิจกรรม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้พิการทางสายตา

เป็นโลโก้ที่ออกแบบมาเพื่อแสดงถึงร้านค้า เป็นทรงกลมสีฟ้า ภายในภาพมีรูปร้านค้าสีขาว อยู่ภายในวงกลมสีฟ้า
ผลิตภัณฑ์และบริการ

การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้พิการทางสายตาเป็นการสร้างอาชีพและให้อนาคต

เป็นโลโก้ที่ออกแบบเพื่อแทนสัญลักษณ์การบริจาค เป็นรูปวงกลมสีฟ้า ภายในมีมือถือเหรียญ สีขาว ทำท่าเหมือนบริจาคเงิน
ร่วมบริจาค

ร่วมบริจาคเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ผู้พิการทางสายตา

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.