ข่าวสาร

 • ภาพการรับมอบกระเช้าผลไม้
  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานกระเช้าผลไม้แก่นักเรียน...
 • ภาพการรับมอบหนังสือเสียง
  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
  บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (NBC) ส่งมอบหนังสือเสียง ตามโครงการ “ห้องสมุดเสียง Nation...
 • ภาพอาคารสำนักบริหารมูลนิธิฯ มีข้อความว่าประกาศรับสมัครงาน
  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
  สำนักบริหารมูลนิธิฯ รับสมัครพนักงานบัญชี จำนวน 1 อัตรา และพนักงานฝ่ายงานบุคลากร จำนวน 1 อัตรา...