คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมรณรงค์ "วัฒนธรรมไทยเพื่อคนทั้งมวล"

วันที่ 5 ธันวาคม 2561


นักเรียนตาบอดอ่านอักษรเบรลล์ให้นายกรัฐมนตรีฟัง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมรณรงค์ “วัฒนธรรมไทยเพื่อคนทั้งมวล” เนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล 3 ธันวาคม โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ และนำชมหนังสือ “ประมวลเหตุการณ์ ปฏิบัติการถ้ำหลวง : บันทึกวาระแห่งโลก” ฉบับอักษรเบรลล์ ซึ่งจัดพิมพ์โดยศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมีตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพอธิบายและสาธิตการอ่านอักษรเบรลล์ให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ทราบ  ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา...

แกลลอรี่


ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.