คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


เนื่องในวันเกิดของคุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ CHIEF MARKETING OFFICER บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มาบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเลี้ยงอาหารว่างให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันที่ 27 สิงหาคม 2562


เนื่องในวันเกิดของคุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ CHIEF MARKETING OFFICER บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มาบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเลี้ยงอาหารว่างให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

เนื่องในวันเกิดของคุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ CHIEF MARKETING OFFICER บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มาบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเลี้ยงอาหารว่างให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

 

 

(วันที่ 21 สิงหาคม 2562) : เนื่องในวันเกิดของคุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์  CHIEF MARKETING OFFICER  บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด  ได้มาบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเลี้ยงอาหารว่างให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมี นางเสาวณี สุวรรณชีพ รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางสาวจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ และนางนาวิณี โกวิทวิบูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของดังกล่าว

แกลลอรี่


ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.