คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ธนาคารแห่งประเทศไทย โดย คุณสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการสายออกบัตรธนาคาร พร้อมคณะ มอบอุปกรณ์วัดธนบัตร ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ 16 กันยายน 2562


ธนาคารแห่งประเทศไทย โดย คุณสมบูรณ์  จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการสายออกบัตรธนาคาร พร้อมคณะ มอบอุปกรณ์วัดธนบัตร ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ธนาคารแห่งประเทศไทย โดย คุณสมบูรณ์  จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการสายออกบัตรธนาคาร พร้อมคณะ มอบอุปกรณ์วัดธนบัตร ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

 

(วันที่ 12 กันยายน 2562) : ธนาคารแห่งประเทศไทย  นำโดย คุณสมบูรณ์  จิตเป็นธม  ผู้ช่วยผู้ว่าการสายออกบัตรธนาคาร พร้อมคณะ  มอบอุปกรณ์วัดธนบัตรสำหรับช่วยใช้การตรวจสอบชนิดราคาบัตรของผู้บกพร่องทางการเห็นสะดวกยิ่งขึ้น ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 5,000 ชุด  โดยมี นางเสาวณี  สุวรรณชีพ  รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ และนางสาวจรัสศรี  ศรีมณี  ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.