คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


บริษัท บีเอ็นเอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด (สุกี้ตี๋น้อย) มอบเงินบริจาคให้แก่มอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562


บริษัท บีเอ็นเอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด (สุกี้ตี๋น้อย) มอบเงินบริจาคให้แก่มอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

บริษัท บีเอ็นเอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด (สุกี้ตี๋น้อย) มอบเงินบริจาคจากยอดขายของร้าน ให้แก่มอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

(วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562) : เนื่องจากเป็นวันคนพิการแห่งชาติ บริษัท บีเอ็นเอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด (สุกี้ตี๋น้อย) มีความประสงค์บริจาคโดยนำเงินจากยอดขายทั้งหมดของช่วงเวลา 12.00 น. ถึง 18.00 น. โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  โดยมูลนิธิฯ ได้นำกล่องรับบริจาคตั้ง ณ ร้านสุกี้ตี๋น้อย สาขาสวนเพลิน พระราม จำนวนเงินที่ได้ 87,657.25 บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์) โดยมีลูกค้า และพนักงานของร้านสุกี้ตี๋น้อย ถ่ายภาพร่วมกัน

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.