คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุน “โครงการสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้พิการทางการเห็น” จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563


มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุน “โครงการสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้พิการทางการเห็น” จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563) : มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุน “โครงการสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้พิการทางการเห็น” จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว  

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.