คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 จัดกิจกรรม ตู้ปันสุขเคลื่อนที่ กับโครงการ "ข่าวช่อง 8 ปันดัวยใจ ให้ด้วยรัก" มอบของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ 19 มิถุนายน 2563


สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 จัดกิจกรรม ตู้ปันสุขเคลื่อนที่ กับโครงการ

(เมื่อวันที่ 17  มิถุนายน 2563) : สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 จัดกิจกรรม ตู้ปันสุขเคลื่อนที่ กับโครงการ "ข่าวช่อง 8 ปันดัวยใจ ให้ด้วยรัก" มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำโดยบรรณาธิการฝ่ายข่าวข่อง 8 คุณธีระ ธัญญะอนันต์ผล และผู้ประกาศข่าว รายการ "คุยข่าวเช้า ช่อง 8" พร้อมด้วยดาราศิลปินจากละครช่อง 8  โดยมีคุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ คุณเสาวณี สุวรรณชีพ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.