คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ขอเชิญชวนท่านร่วมมอบความรักและกำลังใจให้เด็กนักเรียนผู้พิการทางการเห็น โดยร่วมสนับสนุนเพื่อสมทบเป็นค่าอาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันที่ 8 กรกฏาคม 2563


ขอเชิญชวนท่านร่วมมอบความรักและกำลังใจให้เด็กนักเรียนผู้พิการทางการเห็น โดยร่วมสนับสนุนเพื่อสมทบเป็นค่าอาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ขอเชิญชวนท่านร่วมมอบความรักและกำลังใจ ให้เด็กนักเรียนผู้พิการทางการเห็น โดยร่วมสนับสนุนเพื่อสมทบเป็นค่าอาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ต่อการดำรงชีพแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ร่วมสนับสนุนได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักพหลโยธิน

884-8-88488-0

ชื่อบัญชี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เพื่อโครงการ “MORE THAN EYES CAN SEE 80 ปี มากกว่าที่เห็น”

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.