คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงประทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันที่ 10 กรกฏาคม 2563


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงประทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

(เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563) : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงประทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2563 และทรงพระกรุณาให้ผู้แทนพระองค์ฯ เชิญอาหารประทานเลี้ยงแก่เด็กนักเรียน โดยมี คณะกรรมการมูลนิธิฯ นำโดยนายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ นายบัณฑิต พัดเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ คณะครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนพระองค์ฯ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.