คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดโครงการ ปิดตา เปิดใจ ให้โลหิต (Bright Blood for Lives)

วันที่ 29 กรกฏาคม 2563


มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดโครงการ ปิดตา เปิดใจ ให้โลหิต (Bright Blood for Lives)

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำโดยคุณขรรค์ ประจวบเหมาะ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นำโดยคุณต่อพงศ์ เสลานนท์ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดโครงการ ปิดตาเปิดใจ ให้โลหิต (Bright Blood for Lives) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา

 

แกลลอรี่


ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.