คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ มอบปฏิทินตั้งโต๊ะ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปฏิทิน ให้แก่มูลนิธิฯ ในครั้งนี้

วันที่ 15 กันยายน 2563


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ มอบปฏิทินตั้งโต๊ะ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  มูลนิธิฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปฏิทิน ให้แก่มูลนิธิฯ ในครั้งนี้

(เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563) : รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ พร้อมคณะ มอบปฏิทินตั้งโต๊ะ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี ดร.สามารถ รัตนสาคร นักวิชการศึกษา ชำนาญพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหลักสูตรและการสอน ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.