คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันที่ 12 ตุลาคม 2563


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้แก่

นายประสงค์  สุบรรณพงษ์

ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งดังกล่าว รายงานตัวที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

แกลลอรี่


ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.