คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


องค์การจัดการน้ำเสีย จัดกิจกรรม “บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์” บริจาคเงินและข้าวสาร ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564


องค์การจัดการน้ำเสีย จัดกิจกรรม “บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์” บริจาคเงินและข้าวสาร ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

(เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564) : องค์การจัดการน้ำเสีย จัดกิจกรรม “บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์” นำโดย คุณชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย และคุณวิรัตน์ ภรานนท์ รองผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย พร้อมเจ้าหน้าที่ บริจาคเงินและข้าวสาร ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี คุณจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ รับมอบเงิน และข้าวสารดังกล่าว

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.