คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


คุณสมพิศ เตวิทย์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอด

คุณสมพิศ เตวิทย์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแก่นักเรียนโรงเรี...

วันที่ 21 มกราคม 2563

คุณสมพิศ เตวิทย์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอด

 

(วันที่ 13 มกราคม 2563)  : คุณสมพิศ เตวิทย์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอด โดยมีคุณรสพร  นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  โดย Mr.Robert Maurer Loeffler, General Manager & Corporate Director of Operations (City Hotels Thailand) พร้อมเจ้าหน้าที่ และพนักงานของโรงแรม

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โ...

วันที่ 9 มกราคม 2563

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดย Mr.Robert Maurer Loeffler, General Manager & Corporate Director of Operations (City Hotels Thailand)  พร้อมเจ้าหน้าที่ และพนักงานของโรงแรม 

 

(วันที่ 6 มกราคม 2563)  : โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดย Mr.Robert Maurer Loeffler, General Manager & Corporate Director of Operations (City Hotels Thailand)  พร้อมเจ้าหน้าที่ และพนักงานของโรงแรม  ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค มามอบให้ และ  เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมีคุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และ ดร.บัณฑิต พัดเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

คุณวันชัย รวยอารี มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และคุณฐิติพงศ์  ศิริเทียนทอง มอบเงินบริจาคจำนวน 800,000.00 บาท  (แปดแสนบาทถ้วน)

คุณวันชัย รวยอารี มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาท...

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

คุณวันชัย รวยอารี มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และคุณฐิติพงศ์  ศิริเทียนทอง มอบเงินบริจาคจำนวน 800,000.00 บาท  (แปดแสนบาทถ้วน)

 

 (วันที่ 12 ธันวาคม 2562) : คุณวันชัย รวยอารี มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และคุณฐิติพงศ์  ศิริเทียนทอง มอบเงินบริจาคจำนวน 800,000.00 บาท  (แปดแสนบาทถ้วน)

ให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  โดยมีคุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิฯและคุณจันทรา อินทรทูต เลขาธิการและกรรมการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับและรับมอบเงินจำนวนดังกล่าว

เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ของคุณวิชัย อรรถพูลทรัพย์ มีอายุครบรอบ 80 ปี

เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ของคุณวิชัย อรรถพูลทรัพย์ มีอายุครบรอบ 80 ปี

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ของคุณวิชัย อรรถพูลทรัพย์ มีอายุครบรอบ 80 ปี 

 

(วันที่ 6 ธันวาคม 2562)  : เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ของคุณวิชัย อรรถพูลทรัพย์ มีอายุครบรอบ 80 ปี  ท่านและครอบครัว  ได้นำสิ่งของมามอบให้ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันโดยมีคุณรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ และคุณจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของบริจาคดังกล่าว

123Last ›

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.