คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และน้ำดื่ม ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มอบเจลแอล...

วันที่ 4 มิถุนายน 2563

(เมื่อวันที่ 2  มิถุนายน 2563) : สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสังวรณ์ พุ่มเทียน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจำนวน 800 ขวด และน้ำดื่ม จำนวน 200 ขวด ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีคุณรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ และคุณจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า จัดโครงการ

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตร...

วันที่ 2 มิถุนายน 2563

(เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563) : คุณพิมสิริ ทองร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ของบริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า จัดโครงการ  "ส่งมอบความสุขและความห่วงใยให้กลุ่มผู้พิการทางสายตา"  โดยจัดทำชุดของขวัญ จำนวน 1,000 ชุด  โดยแต่ละถุงมีขนมป๊อบคอร์น หน้ากากผ้า และสเปรย์แอลกอฮอล์ มอบให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีคุณรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ คุณณัฏฐา มะระกานนท์ เหรัญญิกและกรรมการมูลนิธิฯ และคุณจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ  ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

องค์การเภสัชกรรม มอบเจลแอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

องค์การเภสัชกรรม มอบเจลแอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ให้แก่มู...

วันที่ 2 มิถุนายน 2563

(เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563) : องค์การเภสัชกรรม นำโดย เภสัชกรหญิงวีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบเจลแอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีคุณรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิคุณจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ และ ดร.บัณฑิต พัดเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มอบอินเตอร์ไทย แฮนด์ ซานิไทเซอร์ โซลูชั่น และ อินเตอร์ไทย แอลกอฮอล์เจล ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มอบอินเตอร์...

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563) : บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นำโดย คุณพุทธิ ศุภโชคพาณิชย์ OTC SALES DEPARTMENT MANAGER มอบอินเตอร์ไทย แฮนด์ ซานิไทเซอร์ โซลูชั่น 500 มล. และ อินเตอร์ไทย แอลกอฮอล์เจล 30 กรัม ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีคุณจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

123Last ›

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.