คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


YJS PROJECT TH จัดโครงการ The Sunshine in the Winter โดยมีคอนเซ็ปต์ We are rice, We share rice

YJS PROJECT TH จัดโครงการ The Sunshine in the Winter โดยมีคอนเซ็ปต์...

วันที่ 12 ธันวาคม 2561

YJS PROJECT TH จัดโครงการ The Sunshine in the Winter บริจาคข้าวสาร โดยมีคอนเซ็ปต์ We are rice, We share rice

( วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ) :  YJS PROJECT TH จัดโครงการ The Sunshine in the Winter คอนเซ็ปต์ We are rice, We share rice โดยมีตัวแทนได้มาบริจาคข้าวสาร จำนวน 1146 กิโลกรัม ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นางณัฏฐา  มะระกานนท์ เหรัญญิก และนางสาวจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบข้าวสารจำนวนดังกล่าว

นักเรียนตาบอดอ่านอักษรเบรลล์ให้นายกรัฐมนตรีฟัง

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมรณรงค์ "วัฒนธรรมไทยเพื่อคนทั้งมวล"

วันที่ 5 ธันวาคม 2561

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมรณรงค์ “วัฒนธรรมไทยเพื่อคนทั้งมวล” เนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล 3 ธันวาคม โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ และนำชมหนังสือ “ประมวลเหตุการณ์ ปฏิบัติการถ้ำหลวง : บันทึกวาระแห่งโลก” ฉบับอักษรเบรลล์ ซึ่งจัดพิมพ์โดยศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมีตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพอธิบายและสาธิตการอ่านอักษรเบรลล์ให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ทราบ  ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา...

คุณมิชญ์ภัส บัณฑิตสีห์ธัช ได้บริจาคน้ำนมถั่วเหลืองพร้อมดื่ม ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คุณมิชญ์ภัส บัณฑิตสีห์ธัช ได้บริจาคน้ำนมถั่วเหลืองพร้อมดื่ม ให้แก่ม...

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

คุณมิชญ์ภัส บัณฑิตสีห์ธัช ได้ให้ผู้แทนมามอบน้ำนมถั่วเหลืองพร้อมดื่ม ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

( วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ) : คุณมิชญ์ภัส บัณฑิตสีห์ธัช ได้บริจาคน้ำนมถั่วเหลืองพร้อมดื่ม จำนวน 100 ซอง  โดยได้ให้ผู้แทนนำมามอบให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  เพื่อให้นักเรียนได้ดื่ม โดยมี นางสาวณัฐรีย์  หมั่นคำ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบสิ่งของดังกล่าว

 

ผู้อำนวยการ การประปานครหลวง และคณะ ได้มอบน้ำดื่ม PAPA จำนวน 20 แพ็ค และกระดาษรีไซเคิล จำนวน 4 ลัง ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ผู้อำนวยการ การประปานครหลวง และคณะ ได้มอบน้ำดื่ม PAPA จำนวน 20 แพ็ค...

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ผู้อำนวยการ การประปานครหลวง สาขาพระโขนง และคณะ ได้มอบน้ำดื่ม PAPA จำนวน 20 แพ็ค และกระดาษรีไซเคิล จำนวน 4 ลัง ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

( วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ) ผู้อำนวยการ การประปานครหลวง สาขาพระโขนง และคณะ ได้มามอบน้ำดื่ม PAPA จำนวน 20 แพ็ค และกระดาษรีไซเคิล จำนวน 4 ลัง ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นางรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ และนางสาวจรัสศรี  ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ  ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของดังกล่าว

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

123

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.