คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ประกาศ ของดรับบริจาคเสื้อผ้ามือสอง ตุ๊กตา และของเล่นที่ใช้แล้ว เป็นการชั่วคราว

ประกาศ ของดรับบริจาคเสื้อผ้ามือสอง ตุ๊กตา และของเล่นที่ใช้แล้ว เป็น...

วันที่ 23 กันยายน 2563

เรียน ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

เนื่องจากในขณะนี้ยังมีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคไปสู่นักเรียน มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จึงของดรับบริจาคเสื้อผ้ามือสอง ตุ๊กตา และของเล่นที่ใช้แล้ว เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะหมดไป

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอบคุณมากค่ะ/ครับ  

บริษัท เอไอเอ จำกัด เข้าเยี่ยมชมมูลนิธิฯ และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

บริษัท เอไอเอ จำกัด เข้าเยี่ยมชมมูลนิธิฯ และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารม...

วันที่ 21 กันยายน 2563

(เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563) : บริษัท เอไอเอ จำกัด นำโดย คุณณัฐกิตติ์ เงาวิจิตรไพศาล ประธานสโมสร FULL TIME เอไอเอ สำนักงานสำโรง พร้อมคณะจากหน่วยชุมทอง 24 เข้าเยี่ยมชมมูลนิธิฯ และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมี คุณรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคุณจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ

Yamaha Thailand Group Company มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

Yamaha Thailand Group Company มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และร่วมทำกิจกร...

วันที่ 21 กันยายน 2563

(เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563) : Yamaha Thailand Group Company นำโดยคุณสุรชัย เพชรพงษ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรการทั่วไป เข้าเยี่ยมชมมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา การทำสมุดสำหรับเขียนอักษรเบรลล์ บันทึกเสียง โดยมี ดร.บัณฑิต พัดเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

ตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน THE BROTHERS SCHOOL OF GENTLEMEN  มอบเงิน ให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน THE BROTHERS SCHOOL OF GENTLEMEN มอบเงิน ให้แ...

วันที่ 21 กันยายน 2563

(เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563) : ตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน THE BROTHERS SCHOOL OF GENTLEMEN  มอบเงินจำนวน 38,000.00 บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โรงเรียนภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีคุณจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบเงินดังกล่าว

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

123Last ›

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.