คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ตัวแทนจากบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ชั้น 8 และแผนกบริหารสิ่งแวดล้อม ชั้น B1 มอบปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้แล้ว ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ตัวแทนจากบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ชั้น 8 และแผนกบริหารสิ่งแวดล้อม ชั...

วันที่ 15 มกราคม 2564

(เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564) : ตัวแทนจากบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ชั้น 8 และแผนกบริหารสิ่งแวดล้อม ชั้น B1 มอบปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้แล้ว เพื่อใช้สำหรับเขียนอักษรเบรลล์ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี คุณจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

"อยู่บ้านก็ทำบุญได้" ขอเชิญชวนท่านร่วมบริจาคเงิน สิ่งของเครื่องอุป...

วันที่ 14 มกราคม 2564

"อยู่บ้านก็ทำบุญได้"

 

ขอเชิญชวนท่านร่วมบริจาคเงิน สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาที่กำลังได้รับความเดือดร้อน

 

บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ผ่านระบบ e-Donation โดยการสแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking และสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลหลังการบริจาคแล้ว 2 วันทำการ ได้ที่กรมสรรพากร  www.rd.go.th

 

จัดส่งสิ่งของบริจาคไปได้ที่

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71

ตัวแทนจากบริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) มอบปฏิทินที่ใช้แล้ว ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ตัวแทนจากบริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) มอบปฏิทินที่ใช้แล้ว ให้แ...

วันที่ 14 มกราคม 2564

(เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564) : ตัวแทนจากบริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) มอบปฏิทินที่ใช้แล้ว ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้สำหรับเขียนอักษรเบรลล์  โดยมีคุณจรัสศรี  ศรีมณี  ผู้อำนวยกรสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

ตัวแทนจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบปฏิทินที่ใช้แล้ว ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ตัวแทนจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบปฏิทิ...

วันที่ 14 มกราคม 2564

(เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564) : ตัวแทนจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบปฏิทินที่ใช้แล้ว ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้สำหรับเขียนอักษรเบรลล์  โดยมี คุณจรัสศรี ศรีมณี  ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

123Last ›

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.