คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


Mr. Klaus Christandl General Manager พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ของโรงแรม เซนต์ รีจิส มอบเงินบริจาคให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

Mr. Klaus Christandl General Manager พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ข...

วันที่ 13 มิถุนายน 2562

Mr. Klaus Christandl General Manager พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ของโรงแรม เซนต์ รีจิส มอบเงินบริจาคให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

( วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ) :Mr.Klaus Christandl  General Manager พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ของโรงแรม เซนต์ รีจิส มอบเงินบริจาคให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นางรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมครูและนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นผู้รับมอบเงิน ณ โรงแรมเซนต์ รีจิส กรุงเทพ

คุณพิมพ์นภา อร่ามเมือง  นำตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ มามอบให้นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

คุณพิมพ์นภา อร่ามเมือง นำตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ มามอบให้นักเรียนโรงเรียน...

วันที่ 13 มิถุนายน 2562

คุณพิมพ์นภา อร่ามเมือง  นำตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ มามอบให้นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 

 

( วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ) : คุณพิมพ์นภา อร่ามเมือง  นำตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ มามอบให้นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  โดยมี นางสาวจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับและรับมอบ

คุณหญิงอุไรวรรณ  ศิรินุพงษ์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงษ์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรีย...

วันที่ 13 มิถุนายน 2562

คุณหญิงอุไรวรรณ  ศิรินุพงษ์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

 

( วันที่ 4 มิถุนายน 2562) : เนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันที่ 4 มิถุนายน ของทุกปี คุณหญิงอุไรวรรณ  ศิรินุพงษ์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

คุณปัฐพร ตุกชูแสง คุณสมศรี  มงคลทอง และเพื่อนๆ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คุณปัฐพร ตุกชูแสง คุณสมศรี มงคลทอง และเพื่อนๆ มอบสิ่งของอุปโภคบริโ...

วันที่ 4 มิถุนายน 2562

คุณปัฐพร ตุกชูแสง คุณสมศรี  มงคลทอง และเพื่อนๆ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

( วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ) : คุณปัฐพร ตุกชูแสง คุณสมศรี  มงคลทอง และเพื่อนๆ ได้มามอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นางสาวจรัสศรี ศรีมณี  ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าวข้างต้นเมื่อ

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

123Last ›

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.