คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


คณะเจ้าหน้าที่  ฝ่ายตรวจสอบภายใน การยาสูบแห่งประเทศไทย มอบเงินให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คณะเจ้าหน้าที่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน การยาสูบแห่งประเทศไทย มอบเงินให้มู...

วันที่ 18 กันยายน 2562

คณะเจ้าหน้าที่  ฝ่ายตรวจสอบภายใน การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการ DO FOR DAD  มอบเงินบริจาคให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

(วันที่ 13 กันยายน 2562) : คณะเจ้าหน้าที่  ฝ่ายตรวจสอบภายใน การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการ DO FOR DAD มอบเงินบริจาคให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นางรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ และนางสาวจรัสศรี  ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบเงินดังกล่าว

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย โดย คุณสมบูรณ์  จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการสายออกบัตรธนาคาร พร้อมคณะ มอบอุปกรณ์วัดธนบัตร ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ธนาคารแห่งประเทศไทย โดย คุณสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการสายออ...

วันที่ 16 กันยายน 2562

ธนาคารแห่งประเทศไทย โดย คุณสมบูรณ์  จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการสายออกบัตรธนาคาร พร้อมคณะ มอบอุปกรณ์วัดธนบัตร ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

 

(วันที่ 12 กันยายน 2562) : ธนาคารแห่งประเทศไทย  นำโดย คุณสมบูรณ์  จิตเป็นธม  ผู้ช่วยผู้ว่าการสายออกบัตรธนาคาร พร้อมคณะ  มอบอุปกรณ์วัดธนบัตรสำหรับช่วยใช้การตรวจสอบชนิดราคาบัตรของผู้บกพร่องทางการเห็นสะดวกยิ่งขึ้น ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 5,000 ชุด  โดยมี นางเสาวณี  สุวรรณชีพ  รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ และนางสาวจรัสศรี  ศรีมณี  ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว

คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และสมุดสำหรับเขียนอักษรเบรลล์ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึ...

วันที่ 4 กันยายน 2562

คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และสมุดสำหรับเขียนอักษรเบรลล์ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

 

 

(วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562) : คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และสมุดสำหรับเขียนอักษรเบรลล์ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  โดยมี นางรสพร  นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับสิ่งของดังกล่าว

พนักงานและเจ้าหน้าที่ จาก Center of development ของบริษัท ซีพี ออล จำกัด(มหาชน) มอบสิ่งของ และสื่อการเรียนการสอน ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

พนักงานและเจ้าหน้าที่ จาก Center of development ของบริษัท ซีพี ออล ...

วันที่ 4 กันยายน 2562

พนักงานและเจ้าหน้าที่ จาก Center of development ของบริษัท ซีพี ออล จำกัด(มหาชน) มอบสิ่งของ และสื่อการเรียนการสอน ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

 

 

(วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562) : คุณสุนันท์ เสรีวงษ์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ด้านพัฒนาผู้นำร่วมกับ CPLI คุณอัจฉรา ดำแก้ว ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ด้าน Leadership and professional development และคุณธัญพร เอียดตน รองผู้จัดการทั่วไปด้าน Onboarding & HRD Planning & Spiritual  จาก Center of development ของบริษัท ซีพี ออล จำกัด(มหาชน) พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบสิ่งของ และสื่อการเรียนการสอน ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมี นางรสพร  นิวาตวงศ์  รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ ให้การตัอนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

‹ First23456Last ›

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.