คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


นายกรัฐมนตรีให้กำลังใจเด็กผู้พิการทางสายตา ให้มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง

นายกรัฐมนตรีให้กำลังใจเด็กผู้พิการทางสายตา ให้มีกำลังกาย กำลังใจที่...

วันที่ 16 สิงหาคม 2562

นายกรัฐมนตรีและภริยานำคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ ให้กำลังใจเด็กผู้พิการทางสายตา ให้มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง ให้ยิ้มสู้ รัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

วันนี้ (14 สิงหาคม 2562) เวลา 09.30 น. ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา นำคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส และเครือข่าย ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา  โดยมีนางเสาวณี สุวรรณชีพ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ กล่าวต้อนรับ
 
เมื่อนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึง นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพให้การต้อนรับด้วยการเล่นอังกะลุง บรรเลงเพลง ใครหนอ อิ่มอุ่น ค้างคาวกินกล้วย นายกรัฐมนตรีได้ร่วมขับร้อง พร้อมกล่าวให้กำลังใจเด็กผู้พิการทางสายตา ให้มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง ทุกคนมีศักยภาพ มีความสามารถเท่าเทียมกัน ขอให้ทุกคนเข้มแข็งมีกำลังใจ ขอให้ยิ้มสู้  รัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
 
จากนั้น นักเรียนร่วมร้องเพลงประสานเสียง “ยิ้มสู้” ซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. 2495 เพื่อเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่คนตาบอด
 
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กล่าวคำสดุดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคล
 
จากนั้น นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และคู่สมรส มอบของใช้ในชีวิตประจำวันให้กับนักเรียนประจำ และเดินชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และห้องเรียนอนุบาล ปลูกต้นไม้พุดน้ำบุศย์ และร่วมบันทึกเสียง ณ ห้องอัดเสียง ทำสมุดเขียนอักษรเบรลล์
 
ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคม และภาคเครือข่าย ได้ร่วมเล่นฟุตบอล และแข่งชักเย่อกับคณะครู นักเรียนที่สนามกีฬาของโรงเรียน จากนั้นนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และคู่สมรส ภาคีเครือข่ายได้ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน
 
สำหรับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งให้ความช่วยเหลือคนพิการทางการเห็นโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2482 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์เมื่อปี2502  นับเป็นมูลนิธิแห่งแรกที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความข่วยเหลือคนพิการทางการเห็นในด้านการศึกษาและการฝึกอาชีพ การพัฒนาสมรรถภาพความรู้ ความสามารถ ตลอดจนเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อให้คนพิการมีโอกาสที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมูลนิธิมี 5 ส่วนงาน ดังนี้ 1) โรงเรียนสอนคนตาบอด 2) ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด 3) ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน 4) ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด 5) ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/22211

คุณโอรส ธรรมมาชีวะ และคณะ มอบเงินบริจาค ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

คุณโอรส ธรรมมาชีวะ และคณะ มอบเงินบริจาค ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่...

วันที่ 6 สิงหาคม 2562

คุณโอรส ธรรมมาชีวะ และคณะ มอบเงินบริจาค ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

 

(วันที่ 5 สิงหาคม 2562) : คุณโอรส ธรรมมาชีวะ และคณะ มอบเงินบริจาคให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จำนวน 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยมี นายขรรค์  ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ นางรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ คนที่ 2 และนางจันทรา อินทรทูต เลขาธิการและกรรมการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับและรับมอบเงินจำนวนดังกล่าว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคกลาง นำเด็กผู้พิการทางสายตา จากมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชรูปถัมภ์ พร้อมด้วยสื่อมวลชน ท่องเที่ยวเส้นทาง กรุงเทพฯ - สระบุรี - พระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการเมืองไทยใครๆ ก็เที่ยวได้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคกลาง นำเด็กผู้พิการทางสายต...

วันที่ 6 สิงหาคม 2562

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคกลาง นำเด็กผู้พิการทางสายตา จากมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชรูปถัมภ์ พร้อมด้วยสื่อมวลชน ท่องเที่ยวเส้นทาง กรุงเทพฯ - สระบุรี - พระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการเมืองไทยใครๆ ก็เที่ยวได้

 

(เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562) : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคกลาง นำโดย  นางสาวศรีพร เภกะนันท์ ผอ.สำนักงานผู้ว่าการ ททท. นายทวิเดช ทองอ่อน ผอ.กองบริหารความยั่งยืน ททท. นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง นายไพรัชช์ ทุมเสน ผอ.กองตลาดภูมิภาคภาคกลาง ททท. และนายชัยวิทย์ เผือนอุดม หัวหน้างานภาคกลาง 1 พร้อมทีมงาน ได้นำเด็กผู้พิการทางสายตา จากมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชรูปถัมภ์ พร้อมด้วยสื่อมวลชน ท่องเที่ยวเส้นทางกรุงเทพฯ - สระบุรี – พระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการเมืองไทยใครๆ ก็เที่ยวได้ เพื่อสัมผัสบรรยากาศของการขี่ม้าและนั่งช้าง พร้อมทั้งได้ศึกษาประวัติศาสตร์ในพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขณะเดียวกันได้นำคณะไปศึกษาประวัติศาสตร์ยังวัดไชยวัฒนาราม พระนครศรีอยุธยา โดยการเดินทางได้เริ่มจากการเชิญ นางรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ขึ้นกล่าวต้อนรับและขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ ห้องเกียรติยศ ของมูลนิธิฯ พร้อมมอบของที่ระลึก โดยมี  น.ส.ศรีพร  เภกะนันท์ ผอ.สำนักงานผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความสำคัญในการจัดทริปครั้งนี้  โดยเฉพาะเรื่องของการเหลื่อมล้ำในด้านการท่องเที่ยว  ในคอนเซ็บป์  “เมืองไทย ใครๆ ก็เที่ยวได้”

 

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทำบันทึกข้อตกล...

วันที่ 5 สิงหาคม 2562

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการพัฒนาศักยภาพเรียนรู้ในความมืด เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน" (BLIND EXPERIENCE INCLUSIVE LEARNING HUB) กับ บริษัท ไบลนด์ เอ๊กซ์พีเรียนซ์ จำกัด

 

 

(วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) : มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท ไบลนด์ เอ๊กซ์พีเรียนซ์ จำกัด ในการดำเนิน "โครงการพัฒนาศักยภาพเรียนรู้ในความมืด เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน" (BLIND EXPERIENCE INCLUSIVE LEARNING HUB)  ณ ห้องเกียรติยศ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รายนามบุคคลในภาพ เรียงจากซ้ายไปขวา นางสาวจรัสศรี ศรีมณี (ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ) นางณัฏฐา มะระกานนท์ (กรรมการมูลนิธิฯ และเหรัญญิก) นางเสาวณี  สุวรรณชีพ (รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ คนที่ 1) นายขรรค์  ประจวบเหมาะ (ประธานกรรมการมูลนิธิฯ) นายกฤษณ์ สงวนปิยะพันธ์ (ประธานคณะกรรมการบริษัท) นายกิตติพงษ์ อุดมพันธ์ (คณะกรรมการบริษัท) และนางสาวอานาปาน ปิ่นประดับ (คณะกรรมการบริษัท)

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

‹ First2930313233Last ›

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.