คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


นักเรียนตาบอดอ่านอักษรเบรลล์ให้นายกรัฐมนตรีฟัง

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมรณรงค์ "วัฒนธรรมไทยเพื่อคนทั้งมวล"

วันที่ 5 ธันวาคม 2561

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมรณรงค์ “วัฒนธรรมไทยเพื่อคนทั้งมวล” เนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล 3 ธันวาคม โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ และนำชมหนังสือ “ประมวลเหตุการณ์ ปฏิบัติการถ้ำหลวง : บันทึกวาระแห่งโลก” ฉบับอักษรเบรลล์ ซึ่งจัดพิมพ์โดยศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมีตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพอธิบายและสาธิตการอ่านอักษรเบรลล์ให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ทราบ  ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา...

คุณมิชญ์ภัส บัณฑิตสีห์ธัช ได้บริจาคน้ำนมถั่วเหลืองพร้อมดื่ม ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คุณมิชญ์ภัส บัณฑิตสีห์ธัช ได้บริจาคน้ำนมถั่วเหลืองพร้อมดื่ม ให้แก่ม...

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

คุณมิชญ์ภัส บัณฑิตสีห์ธัช ได้ให้ผู้แทนมามอบน้ำนมถั่วเหลืองพร้อมดื่ม ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

( วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ) : คุณมิชญ์ภัส บัณฑิตสีห์ธัช ได้บริจาคน้ำนมถั่วเหลืองพร้อมดื่ม จำนวน 100 ซอง  โดยได้ให้ผู้แทนนำมามอบให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  เพื่อให้นักเรียนได้ดื่ม โดยมี นางสาวณัฐรีย์  หมั่นคำ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบสิ่งของดังกล่าว

 

ผู้อำนวยการ การประปานครหลวง และคณะ ได้มอบน้ำดื่ม PAPA จำนวน 20 แพ็ค และกระดาษรีไซเคิล จำนวน 4 ลัง ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ผู้อำนวยการ การประปานครหลวง และคณะ ได้มอบน้ำดื่ม PAPA จำนวน 20 แพ็ค...

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ผู้อำนวยการ การประปานครหลวง สาขาพระโขนง และคณะ ได้มอบน้ำดื่ม PAPA จำนวน 20 แพ็ค และกระดาษรีไซเคิล จำนวน 4 ลัง ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

( วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ) ผู้อำนวยการ การประปานครหลวง สาขาพระโขนง และคณะ ได้มามอบน้ำดื่ม PAPA จำนวน 20 แพ็ค และกระดาษรีไซเคิล จำนวน 4 ลัง ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นางรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ และนางสาวจรัสศรี  ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ  ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของดังกล่าว

COOLISM COMPANY ได้จัดโครงการ COOL degree ฟังดีได้ดี 2018 ยิ่งฟังมาก ยิ่งทำได้มาก เพื่อหารายได้สมทบทุนการผลิตหนังสือเสียงเพื่อส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนตาบอด ได้มอบเงินให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

COOLISM COMPANY ได้จัดโครงการ COOL degree ฟังดีได้ดี 2018 ยิ่งฟังมา...

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

กรรมการผู้จัดการ COOLISM COMPANY  ได้จัดโครงการ COOL degree ฟังดีได้ดี 2018 ยิ่งฟังมาก ยิ่งทำได้มาก เพื่อหารายได้สมทบทุนการผลิตหนังสือเสียงเพื่อส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนตาบอดได้มอบเงินให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

( วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ) คุณปริญญ์ หมื่นสุขแสง กรรมการผู้จัดการ COOLISM COMPANY  ทางบริษัทฯ ได้จัดโครงการ COOL degree ฟังดีได้ดี 2018 ยิ่งฟังมาก ยิ่งทำได้มาก เพื่อหารายได้สมทบทุนการผลิตหนังสือเสียงเพื่อส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนตาบอด ตลอดเดือนกันยายน-ตุลาคม 2561 นั้น ทางบริษัทฯ ได้มอบเงินให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นจำนวน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ นางรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ และ นางจรัสศรี  ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบเงินบริจาคดังกล่าวข้างต้น

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

‹ First3031323334

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.