คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ตัวแทนบริษัท เทเลนอร์ ดิจิตอล เอเซีย จำกัด มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ตัวแทนบริษัท เทเลนอร์ ดิจิตอล เอเซีย จำกัด มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ให...

วันที่ 20 มิถุนายน 2562

ตัวแทนบริษัท เทเลนอร์ ดิจิตอล เอเซีย จำกัด มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

 

(วันที่ 17 มิถุนายน 2562) : ตัวแทนบริษัท เทเลนอร์ ดิจิตอล เอเซีย จำกัด มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุดให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  โดยมี นางสาวจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับและรับมอบคอมพิวเตอร์ ดังกล่าว

คณะอาจารย์และผู้แทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  ได้มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คณะอาจารย์และผู้แทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาล...

วันที่ 20 มิถุนายน 2562

คณะอาจารย์และผู้แทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20 มิถุนายน ของทุกปี

 

 

(วันที่ 14  มิถุนายน 2562) : คณะอาจารย์และผู้แทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20 มิถุนายน ของทุกปี ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญต่อสังคม และการช่วยเหลือ แบ่งปันกัน โดยมี นางรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ และนางณัฏฐา มะระกานนท์  เหรัญญิกและกรรมการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ

คุณธนดิษ ลมพาเย็น คุณวรรธิญา บริบูรณ์ พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

คุณธนดิษ ลมพาเย็น คุณวรรธิญา บริบูรณ์ พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้...

วันที่ 20 มิถุนายน 2562

คุณธนดิษ ลมพาเย็น คุณวรรธิญา บริบูรณ์ พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

 

(วันที่ 14 มิถุนายน 2562) : คุณธนดิษ ลมพาเย็น คุณวรรธิญา บริบูรณ์ พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมี นางรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้การต้อนรับ

 

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ บริจาคปฏิทินเก่า พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ บริจาคปฏิทินเก่า พ...

วันที่ 20 มิถุนายน 2562

 

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ  ได้จัด "โครงการรับบริจาคปฏิทินเก่า...เราขอ" เพื่อขอรับบริจาคปฏิทินเก่าปี 2561 จากพนักงานบริษัทในเครือ และผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นแตอร์ นอกจากนี้ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

 

 

(วันที่ 13 มิถุนายน 2562) : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ  ได้จัด "โครงการรับบริจาคปฏิทินเก่า...เราขอ" เพื่อขอรับบริจาคปฏิทินเก่าปี 2561 จากพนักงานบริษัทในเครือ และผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นแตอร์ นอกจากนี้ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ นำโดย คุณศตกมล วรกุล ผู้อำนวการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานทุกบริษัทในเครือ และได้ทำจิตอาสาให้กับนักเรียนด้วย โดยมี นางรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ นางสาวจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ และนางนาวินี โกวิทวิบูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของ

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

‹ First3031323334Last ›

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.