คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


นักศึกษากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นักศึกษากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันที่ 10 กันยายน 2561

นักศึกษากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้นำผลิตผล พืช ผลไม้แบบออแกนิคปลอดสารพิษ มามอบให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

คณะชมรมข้าราชการครู บำเหน็จ บำนาญ

คณะชมรมข้าราชการครู บำเหน็จ บำนาญ

วันที่ 10 กันยายน 2561

คณะชมรมข้าราชการครู บำเหน็จ บำนาญ ฉะเชิงเทรา ร่วมมอบเงินบริจาคสมทบมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

‹ First565758

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.