คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ภาพการมอบเงินบริจาค

ประธานกรรมการมูลนิธิคุณปริญญา คุณหญิงบุญสิริ ชวลิตธำรง มอบเงินบริจา...

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

รศ.วลัย ชวลิตธำรง ประธานกรรมการมูลนิธิคุณปริญญา คุณหญิงบุญสิริ ชวลิตธำรง มอบเงินบริจาค เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ในความดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

 

( เมื่อวันที่ 26  ตุลาคม 2561 ) : รศ.วลัย ชวลิตธำรง ประธานกรรมการมูลนิธิคุณปริญญา คุณหญิงบุญสิริ ชวลิตธำรง มอบเงินบริจาค 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ในความดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นางสาวจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับและรับมอบ เงินบริจาคดังกล่าว

ภาพการมอบเงินบริจาค

บริษัท คูโบต้า ฮั้วเฮงหลี จำกัด มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบ...

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ตัวแทนบริษัท คูโบต้า ฮั้วเฮงหลี จำกัด มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

( เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ) : ตัวแทนบริษัท คูโบต้า ฮั้วเฮงหลี จำกัด มามอบเงินบริจาคจำนวน 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นางสาวรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบเงินบริจาคดังกล่าว

 

จัดอบรมสัมมนาผู้บริหารมูลนิธิฯ ระดับผู้อำนวยการ

จัดอบรมสัมมนาผู้บริหารมูลนิธิฯ ระดับผู้อำนวยการ

วันที่ 21 กันยายน 2561

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดอบรมสัมมนาผู้บริหารมูลนิธิฯ ระดับผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่าย โครงการ “งานได้ผล คนเป็นสุข ชีวิตสำเร็จ”

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

วันที่ 10 กันยายน 2561

มอบเงินบริจาคให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จากการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

‹ First62636465

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.