คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร > ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

ข่าวสาร


ตัวแทนจากบริษัท นิชชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ตัวแทนจากบริษัท นิชชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ของบริษัท...

วันที่ 14 มกราคม 2564

(เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564) : ตัวแทนจากบริษัท นิชชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จำนวน 10 ลัง ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี คุณจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

ตัวแทนจากบริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มอบนมพร้อมดื่ม ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ตัวแทนจากบริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มอบนมพ...

วันที่ 14 มกราคม 2564

(เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564) : ตัวแทนจากบริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มอบนมพร้อมดื่ม จำนวน 1,021 แพ็ค ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี คุณณัฏฐา มะระกานนท์ เหรัญญิกและกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมคณะผู้บริหารของมูลนิธิฯ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

อิ่มบุญ อิ่มใจ ต้อนรับปีใหม่ ได้ลดหย่อนภาษี

อิ่มบุญ อิ่มใจ ต้อนรับปีใหม่ ได้ลดหย่อนภาษี

วันที่ 6 มกราคม 2564

อิ่มบุญ อิ่มใจ ต้อนรับปีใหม่ ได้ลดหย่อนภาษี

ขอเชิญชวนท่านร่วมบริจาค ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ผ่านระบบ e-Donation โดยการสแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking

บริจาค 2,000 บาท ได้รับของขวัญเป็นพระผงเจ้าคุณนรฯ รุ่น ๑๑๑

ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลหลังการบริจาคแล้ว 2 วันทำการ ได้ที่กรมสรรพากร www.rd.go.th

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์โทรศัพท์ 02-354-8365-8 อีเมล service@blind.or.th

คุณอณูศรี มีเพียร คุณศศิวรรณ ชั้นศิริ และคุณวันภัสน์ นิธิคล่องอาวุธ มอบเงินบริจาค และขนมปัง ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คุณอณูศรี มีเพียร คุณศศิวรรณ ชั้นศิริ และคุณวันภัสน์ นิธิคล่องอาวุธ...

วันที่ 6 มกราคม 2564

(เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564) : คุณอณูศรี มีเพียร คุณศศิวรรณ ชั้นศิริ และคุณวันภัสน์ นิธิคล่องอาวุธ มอบเงินบริจาค และขนมปัง ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี คุณจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบเงินและขนมปังดังกล่าว

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

1234Last ›

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.